background-defaultbackground-default
ขอนแก่นพร้อมเลือกตั้งอบต.140 แห่งเตือนใจบุญช่วงระวังโดนร้องเรียน

ขอนแก่นพร้อมจัดการเลือกตั้งอบต.140แห่งรับสมัคร 11-15ต.ค.เลือกตั้ง28พ.ย. “อภินันท์”ย้ำชัดว่าที่ผู้สมัครต้องเตรียมตัวให้พร้อมตามระเบียบที่กำหนดเตือนผู้ใจบุญฉวยโอกาสโควิดมอบสิ่งของแฝงหาเสียงหากมีการร้องเรียนต้องเข้ารับการสอบสวนทันที

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


 เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 15 ก.ย.2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจ.ขอนแก่นหรือกกต.นายอภินันท์ จันทร์อุปละผอ.กกต.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้การเตรียมการเลือกตั้งอบต.ภาพรวมของจ.ขอนแก่นภายหลังจากที่ครม.มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการเลือกตั้งและกกต.กลางได้กำหนดแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกอบต.โดยมีการส่งเรื่องให้กับกกต.จังหวัดได้รับทราบแล้วนั้นซึ่งขณะนี้กกต.ขอนแก่นได้มีการประสานงานไปยังอบต. 140 แห่ง ที่ต้องจัดการเลือกตั้งในแผนการจัดการเลือกตั้งตามที่กกต.กำหนดเพื่อให้ปลัดอบต.ฯทุกแห่งในฐานะผอ.กกต.ประจำอบต.ได้ดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเสนอรายชื่อกกต.อบต.แห่งละ 3 คนให้กับกกต.พิจารณาแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.

ขอนแก่นพร้อมเลือกตั้งอบต.140 แห่งเตือนใจบุญช่วงระวังโดนร้องเรียน

 

เนื่องจากการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก.อบต.ในวันที่ 1 ต.ค.ดังนั้นนอกจากการที่สมาชิกสภาฯและนายกอบต.ทั้งประเทศจะต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ในวันที่30ก.ย.แล้วขั้นตอนการดำเนินงานของผอ.กกต.อบต.จะต้องดำเนินการในด้านต่างๆจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่กกต.ได้กำหนดไว้ในภาพรวมเช่นกัน

 “การเลือกตั้งอบต.ที่จะเกิดขึ้นตามการประกาศของกกต.ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกอบต.ทั้งประเทศในวันที่1ต.ค.ซึ่งในแผนงานดังกล่าวการรับสมัครรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 11-15 ต.ค.และกำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งในวันที่28พ.ย.ดังนั้นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาฯและนายกฯจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆที่กกต.กำหนดไว้ 26 ข้อที่ถือเป็นกฎเหล็กของการสมัครรับการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างไรก็ดีการเลือกตั้งอบต.ทั้ง140แห่งของจ.ขอนแก่นในครั้งนี้ซึ่งมีทั้งหมด 1,546 หน่วยเลือกตั้งซึ่งกกต.กำหนดเขตเลือกตั้งคือ 1 หมู่บ้าน1เขตมีสมาชิกอบต.ได้1คนขณะที่นายกอบต.คือ1ตำบลคือ1เขตเลือกตั้งยังคงมั่นใจว่าชาวขอนแก่นจะให้ความสนใจในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบวิถีใหม่นิวนอร์มอลกันอย่างพร้อมเพรียง”
 

ขอนแก่นพร้อมเลือกตั้งอบต.140 แห่งเตือนใจบุญช่วงระวังโดนร้องเรียน

 

 นายอภินันท์กล่าวต่ออีกว่าการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะสถานที่สำหรับการจัดการเลือกตั้งนั้นกกต.ประจำอบต.ทุกตำบลจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขขอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะคูหาเลือกตั้งที่จะต้องมีการแยกคูหาเฉพาะสำหรับผู้ที่ไข้สูงหรือกลุ่มเสี่ยงขณะที่อบต.บางแห่งอาจจะมีการทำฉากกั้นในช่อลงคะแนนเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนซึ่งในการเลือกตั้งเทศบาลฯที่ผ่านมาอบต.หลายแห่งได้มาดูงานและร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดการเลือกตั้งแล้วดังนั้นในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นมั่นใจว่าทุกอบต.จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ถึงอย่างไรยังคงแจ้งเตือนว่าที่ผู้สมัครทุกคนว่าอย่าฉวยโอกาสในสถานการณ์โควิดที่กำลังเกิดขึ้นในการมอบสิ่งของหรือกระทำการที่หมื่นเหมาต่อกฎหมายซึ่งแม้ว่าตามกฎหมายคือตั้งแต่วันที่1ต.ค.เป็นต้นไปจะเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งแต่การกระทำการใดที่หมิ่นเหม่และขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งซึ่งว่าที่ผู้สมัครทุกคนนั้นรู้ถึงข้อกฎหมายอยู่แล้วดังนั้นหากมีการร้องเรียนกกต.จะต้องมีการสอบสวนทันทีโดยไม่ละเว้นและในการเลือกตั้งผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่อสม.สามารถลงสมัครรับการเลือกตั้งได้โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีเอกสารชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนี้มาแล้ว

 

โดย  - พรพรรณ เพ็ชรแสน 

 

ขอนแก่นพร้อมเลือกตั้งอบต.140 แห่งเตือนใจบุญช่วงระวังโดนร้องเรียน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด