background-defaultbackground-default
ผู้ว่าฯ ขอนแก่นย้ำเปิดภาคเรียนให้สถานศึกษาตัดสินใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ย้ำเปิดภาคเรียนให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละสถานศึกษา ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเปิดเรียนทั้งหมด หากสถานศึกษาใดยังไม่พร้อมให้ปิดต่อไป แต่หากสถานศึกษาใดพร้อมให้เปิดได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 3 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และมาตรการต่างๆ ที่ที่ประชุมได้มาการหารือและข้อสรุปร่วมกัน โดยหนึ่งในนั้นคือ เรื่องการกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนของโรงเรียนในทุกสังกัด หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศฉบับที่50 สั่งปิดสถานศึกษาทุกระดับและทุกแห่งไปก่อนหน้านี้ โดยภายหลังจากที่ที่ประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้มีข้อสรุปเรื่องให้กลับมาเปิดทำการเรียนการสอนได้ ทำให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานไปโรงเรียน ต่างกังวลเรื่องความปลอดภัย และกังวลว่า หากให้บุตรหลานกลับไปเรียนตามปกติในระยะนี้อาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ได้
 

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นย้ำเปิดภาคเรียนให้สถานศึกษาตัดสินใจ

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จาการหารือกันในที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ขอนแก่นเมื่อวันที่  2  ก.ย. นี้ ก็ได้มีการหารือกันในเรื่องของการเปิดภาคเรียนกันค่อนข้างมากภายหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวนโยบายว่าหากจังหวัดไหนมีความพร้อมก็ขอให้พิจารณาในการกลับมาเปิดเรียนอีกครั้ง ซึ่งตามเดิมจังหวัดขอนแก่นได้ออกประกาศฉบับที่50เกี่ยวกับการสั่งปิดโรงเรียน และจังหวัดขอนแก่นนั้นอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง ไม่ใช่สีแดงเข้ม ซึ่งตามประกาศของ ศบค.นั้น ระบุว่า หากจังหวัดไหนที่ไม่ใช่จังหวัดสีแดงเข้มก็ไม่ต้องปิดการเรียนการสอน หรือการใช้อาคารเรียนต่างๆ แต่เพื่อความปลอดภัย จังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการออกมาตรการป้องกันในระดับที่สูงกว่าเอาไว้ คือ สั่งปิดโรงเรียนในทุกสังกัดเพื่องดการเรียนการสอนในทุกระดับ ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ทั้งโรงเรียนของภาคเอกชนและภาครัฐ 

 

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นย้ำเปิดภาคเรียนให้สถานศึกษาตัดสินใจ

 

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นย้ำเปิดภาคเรียนให้สถานศึกษาตัดสินใจ

 

"การหารือกันเมื่อวานนี้ ได้มีการรายงานตัวเลขของผู้ป่วยโควิด-19ในเขตจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มลดลง ในที่ประชุมจึงได้มีความเห็นในเรื่องนี้ โดยมีการถกเถียงกันในประเด็นที่ผู้ปกครองอาจจะไม่เห็นด้วยกับการเปิดเรียน เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของบุตรหลานที่จะต้องมาเรียน แต่ท้ายที่สุดก็ได้มีความเห็นร่วมกันว่า ควรที่จะเปิดโอกาสให้โรงเรียนในทุกสังกัด ทุกระดับ ที่จังหวัดเคยสั่งปิดโรงเรียน ได้ประเมินตนเอง โดยให้ผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนและผู้ปกครอง ได้มีการประเมินและตัดสินใจร่วมกันว่า มีความพร้อมที่จะเปิดเรียนหรือไม่ รวมทั้งร่วมกันวางมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อให้สาธารณสุขอำเภอได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในกรณีที่จะกลับมาเปิดการเรียนการสอน แต่หากสถานศึกษาใดที่ร่วมกันประเมินแล้วมีความเห็นว่า ยังไม่พร้อมที่จะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอน ก็ยังไม่ต้องเปิด เพราะตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่52 ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเปิดเรียนตามปกติทั้งหมด โดยโดยทั้งหมดให้เป็นดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบสถานศึกษานั้นๆ ว่าจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนหรือปิดเรียนต่อไป"นายสมศักดิ์ กล่าว 

 

ในขณะที่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปต่างวิตกกังวลว่าจะเกิดการติดเชื้อเป็นวงกว้างออกไปอีกเนื่องจากขณะนี้จังหวัดขอนแก่นมีคนฉีดวัคซีนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมด 
 

โดย  - กฤศเมธ โลโห 

 

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นย้ำเปิดภาคเรียนให้สถานศึกษาตัดสินใจ

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด