ครูกศน.โอด ต้องเหมาสอนนักศึกษาคนเดียว 16 วิชา หนักไม่แพ้ครูในระบบ แถมต้องทำใบงานและตามงานนักศึกษา โรคระบาดโควิดกระทบการเรียนการสอนต้องสอนออนไลน์ ส่งผลการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี นักศึกษาบางคนไม่มีสมาร์ทโฟน บางคนไม่มีเงินเติมเน็ต

ในภาวะโควิด 19 ระบาดการจัดการเรียนการสอนของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือกศน. ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์ และออนไซด์ โดยจ.ขอนแก่นมีนักศึกษากศน.รวมประมาณ 3.7 หมื่นคน โดยเฉพาะในพื้นที่กศน.อำเภอเมืองมีนักศึกษาตั้งแต่ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายและ ปวช.ทั้งสิ้น 5,400 คน โดยมีการจัดการเรียนเป็นกศน.ระดับตำบลในพื้นที่ โดยที่ผ่านมาในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้ครูกศน.ต้องปรับตัวและเพิ่มภาระในการเรียนการสอนมากขึ้น เพราะต้องสอนคนละ  16  รายวิชาแถมต้องติดตามนักเรียน และเยี่ยมบ้านไม่แพ้ครูในระบบเช่นกัน  

โดยการจัดการเรียนการสอนในของกศน.ตำบลในเมืองขอนแก่นพบว่า ได้มีการจัดเรียนออนไซด์ในทุกวันพุธวันละ 3 ชั่วโมง นอกนั้นจัดแบบเรียนออนไลน์ ปัญหาที่พบสำหรับการมาเรียนออนไซด์คือ นักเรียนมาน้อย เพราะบางคนต้องทำงาน ทำให้ครูต้องจัดการเรียนการสอนเสริมเพื่อให้นักศึกษาได้ชั่วโมงเรียนครบ พร้อมกับแจกใบงานเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ครบถ้วนทุกวิชา โดยเฉพาะคนเรียนในระดับสามัญที่จะต้องมีการสอบเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาโดยครูแต่ละคนจะต้องสอนทุกวิชาโดยมีกลุ่มนักศึกษาที่ตัวเองรับผิดชอบ

 

ครูกศน.โอดเหมาสอนคนเดียว 16  วิชาหนักไม่แพ้ครูในระบบ

เรื่องนี้น.ส.ประพาฬ ดิษฐ์เจริญ ครูกศน.ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตนเป็นครูกศน.มา 28 ปี ปัญหาที่พบในการสอนช่วงสถานการณ์โควิดคือการทำใบงาน การติดตามนักเรียน และต้องเตรียมการสอนหนักมาก เพราะบางครั้งต้องสอนทั้งออนไลน์ ออนไซด์ นักศึกษาบางคนก็ต้องทำงาน เวลานัดมาเรียนก็มาไม่ได้ แต่ครูต้องตามนักศึกษาตัวเอง ติดตามการทำงานทำให้ค่อนข้างลำบากทั้งครูทั้งนักเรียน ตนเองสอน 16 วิชา ก็จะต้องทำเอกสารเตรียมสอนทั้ง 16 วิชา ซึ่งถือว่าเป็นภาระค่อนข้างหนัก

 

ครูกศน.โอดเหมาสอนคนเดียว 16  วิชาหนักไม่แพ้ครูในระบบ

ในขณะที่นางสาวสินีนาฎ มั่นคง ครูกศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งสอนออนไลน์อยู่ กล่าวว่า ความลำบากในการสอนออนไลน์คืออุปกรณ์ เครื่องมือในการสอน เพราะครูต้องหาเอง แม้แต่อินเตอร์เน็ตก็จะต้องใช้ของตัวเอง แต่ครูก็พยายามหามาเพื่อจะได้ให้สอน นักเรียนก็ลำบากเพราะบางคนก็ต้องทำงาน บางคนโทรศัพท์ไม่ใช่สมาร์ทโฟนก็ไม่สามารถรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ได้ บางคนไม่มีอินเตอร์เน็ต เพราะไม่มีเงินเติมอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นปัญหาไม่แพ้นักเรียนในระบบ

 

ครูกศน.โอดเหมาสอนคนเดียว 16  วิชาหนักไม่แพ้ครูในระบบ

 


ด้านนายปฎิภาณ ขวาสระแก้ว อายุ 28 ปีที่มาเรียนกศน.เพื่อต้องการวุฒิม.ปลาย บอกว่า ตนเพิ่งเข้าเรียนเทอมแรก และจะจบในปี 2565 เพราะการเรียนเรียน 4 ภาคการศึกษา ส่วนตัวประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวให้บริการเช่ารถ รายได้เดือนละประมาณ 4-5 หมื่นบาท แต่ช่วงโควิดทำให้รายได้ลดลงมาก การมาเรียนกศน.เพราะสะดวกและไม่ต้องไปนั่งเรียนในระบบ แต่สามารถทำงานไปด้วย เรียนไปด้วยได้ เพราะวุฒิการศึกษาสำคัญมาก จึงตั้งใจมาเรียนให้จบ

 

โดย - กวินทรา ใจซื่อ 

 

ครูกศน.โอดเหมาสอนคนเดียว 16  วิชาหนักไม่แพ้ครูในระบบ