พิษณุโลก- ชาวบ้านใหม่ร่องกล้า ใช้เวลาว่างเว้นจากฤดูกาลท่องเที่ยว เก็บผลแมคคาเดเมีย พืชเศรษฐกิจ ที่ปลูกไว้กว่า 100 ต้น บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ของตนเอง อบแห้ง แพ็คส่งขายออนไลน์ทั่วประเทศ สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว เดือนละกว่า 3 หมื่นบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้าน บ้านใหม่ร่องกล้า ใช้เวลาว่างเว้นจากฤดูกาลท่องเที่ยว ในช่วงที่อุทยานภูหินร่องกล้า ยังคงปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หันมาเก็บผลผลิตจากเมล็ดแมคคาเดเมีย (Macadamia)ที่ปลูกไว้กว่า 100 ต้น บนพื้นที่ 3 ไร่ ที่ปลูกมานานกว่า 10 ปี ขณะนี้เริ่มให้ผลผลิต นำมาแปรรูป เป็นเมล็ดแมคคาเดเมียอบแห้ง ส่งขายออนไลน์ทั่วประเทศ สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวเดือนละกว่า 3 หมื่นบาท

“แมคคาเดเมีย”พืชเศรษฐกิจทางเลือกของชาวบ้านใหม่ร่องกล้า

นางธัญภัส อินสูง อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/2 หมู่ 10 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เจ้าของสวนตานวย เล่าให้ฟังว่า แต่เดิมตนเปิดร้านกาแฟอยู่บนบ้านใหม่ร่องกล้า ชื่อร้านกาแฟตานวย แต่ในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาเกิดการระบาดของโควิด-19 หมู่บ้านปิดรับนักท่องเที่ยว จึงปิดร้านกาแฟเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาบนหมู่บ้าน จึงเข้าสวนหันมาเก็บเมล็ดแมคคาเดเมีย ที่ปลูกไว้กว่า 100 ต้น บนพื้นที่ 3 ไร่ ที่ขณะนี้อายุของต้นครบ 10 ปีแล้ว ทยอยออกผลผลิตตลอดทั้งปี นำมาแปรรูป เป็นแมคคาเดเมียอบแห้ง ส่งขายตลาดออนไลน์ ทั่วประเทศ สร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวได้เดือนละกว่า 3 หมื่นบาท

“แมคคาเดเมีย”พืชเศรษฐกิจทางเลือกของชาวบ้านใหม่ร่องกล้า

ทั้งนี้ ตนปลูกแมคคาเดเมียหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์เชียงใหม่ 1000 (HAES 508) พันธุ์เชียงใหม่ 400 (HAES 660) พันธุ์เชียงใหม่ 700 (HAES 741) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และเป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ระดับความสูงกว่าน้ำทะเล 700 เมตรขึ้นไป สามารถเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด เมื่อ 10 ปีก่อน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้นำต้นพันธุ์มาแจกให้กับในชุมชน ซึ่งชาวบ้านคนอื่นไม่ได้สนใจอะไร แต่ตนพยายามศึกษาหาข้อมูล และคิดว่าน่าจะไปได้ดี ตนจึงต่อยอดจาก 20 ต้น ที่เกษตรจังหวัดแจกมา หาซื้อมาปลูกเพิ่มเป็นกว่า 100 ต้น บนพื้นที่ของตนเอง ผ่านมา 10 ปี เริ่มเห็นผล เพราะแมคคาเดเมียเริ่มทยอยออกผลผลิต ตนจึงเก็บมาแปรรูปเป็นแมคคาเดเมียอบแห้ง ส่งขายออนไลน์ทั่วประเทศ โดยแพ็คขายถุงละ 100 กรัม ถุงละ 100 บาท สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี

 

 

“แมคคาเดเมีย”พืชเศรษฐกิจทางเลือกของชาวบ้านใหม่ร่องกล้า

ขณะนี้ชาวบ้านในชุมชนเอง เริ่มเห็นช่องทางการทำเงินของแมคคาเดเมีย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถทำเงินได้ดี ตนก็เปิดให้เข้ามาศึกษาหาความรู้ แนะเทคนิคการดูแล ไปจนถึงการแปรรูปทุกขั้นตอน ให้เพื่อจะได้นำไปต่อยอดปลูกแมคคาเดเมียส่งขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเหมือนเช่นครอบครัวตนเอง

 

“แมคคาเดเมีย”พืชเศรษฐกิจทางเลือกของชาวบ้านใหม่ร่องกล้า

โดย มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี / พิษณุโลก