‘รพ.ภูมิพล’ เปิดให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ แบบวอล์กอินสำหรับ คนอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป วันละ 300 คิว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ประกาศข่าวดี ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 ชนิดแอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564  โดยจำกัดจำนวนรับเพียงวันละ 300 คิว
 

ข่าวดี รพ.ภูมิพล เปิดวอล์คอิน ฉีดแอสตร้าเซนเนก้าวันละ 300 คิว ถึง 17 ก.ย.นี้

ทั้งนี้ ผู้สนใจหรือประชาชนทั่วไปสนใจติดตามรายละเอียด และสามารถเข้ารับวัคซีนสามารถเดินทางไปที่จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.)

พร้อมนำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์ หรือเอกสารอื่น และโปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ

ข่าวดี รพ.ภูมิพล เปิดวอล์คอิน ฉีดแอสตร้าเซนเนก้าวันละ 300 คิว ถึง 17 ก.ย.นี้

ข่าวดี รพ.ภูมิพล เปิดวอล์คอิน ฉีดแอสตร้าเซนเนก้าวันละ 300 คิว ถึง 17 ก.ย.นี้

ข่าวดี รพ.ภูมิพล เปิดวอล์คอิน ฉีดแอสตร้าเซนเนก้าวันละ 300 คิว ถึง 17 ก.ย.นี้