อัยการ ยื่นฟ้องคดีทุจริตสนามฟุตซอล มี วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ และพวก 87 ราย โดยวันนี้มารายงานตัว 81 ราย ไม่มา 6 ราย 3 รายหลัก คือ วิรัช กับภรรยา และน้องสาวภรรยา อ้างติดสมัยประชุม รวมฟ้อง 14 ข้อหา

14 กันยายน 2564 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อัยการคดีปราบปรามการทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และประธานวิปรัฐบาล พร้อมพวก 87 ราย เป็นจำเลย ฐานร่วมกันทุจริตงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลของโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษา 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ.นครราชสีมา รวม 7 สำนวน รวมฟ้องทั้งหมด 14 ข้อหา

 

วันนี้ (14 ก.ย.) ผู้ถูกฟ้องมารายงานตัวกับอัยการคดีปราบปรามการทุจริต 81 ราย ไม่มา 6 ราย โดย 3 รายสำคัญที่ไม่มา คือ นายวิรัช นางทัศนียา รัตนเศรษฐ นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ โดยอ้างว่าติดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร

 

สำหรับการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกานักการเมือง อัยการโจท์ สามารถฟ้องได้ แม้ตัวจำเลยไม่มาศาล

ยื่นฟ้องแล้ว"วิรัช"พร้อมพวก 87ราย ทุจริตสนามฟุตซอล

ส่วนขั้นตอนต่อไปศาลฎีกา โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะคัดเลือกผู้พิพากษาศาลฎีกา 3 คนเป็นองค์คณะ เพื่อพิจารณาว่าสำนวนฟ้องของอัยการ มีมูลความผิดตามฟ้องหรือไม่ หากเห็นว่ามีมูล ศาลฎีกาโดยประชุมใหญ่ศาลฎีกา จะประชุมเพื่อคัดเลือกผู้พิพากษาศาลฎีกา 9 คน เป็นองค์คณะพิจารณาคดี และนัดจำเลย มาศาล หากจำเลยไม่มาศาล ศาลฎีกานักการเมือง จะออกหมายจับจำเลยต่อไป

คดีทุจริตสนามฟุตซอล เริ่มต้นที่การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2555 (งบแปรญัตติ) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ และภาคอีสาน รวม 18 จังหวัด วงเงินงบประมาณ 4,459,420,000 บาท 


ยื่นฟ้องแล้ว"วิรัช"พร้อมพวก 87ราย ทุจริตสนามฟุตซอล

ในช่วงที่มีการจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ 2555 นายวิรัช รัตนเศรษฐ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในขณะนั้น และนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแถลงขณะนั้น (ปัจจุบันเป็น ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ) ซึ่งเป็นน้องสาวนางทัศนียา รัตนเศรษฐ ได้สั่งการให้พวกของตน เข้าไปประสานกับผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เพื่อจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลให้ โดยเข้าไป “ครอบงำ” “บงการ” การใช้จ่ายงบประมาณในวงเงินดังกล่าวโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมาย

ยื่นฟ้องแล้ว"วิรัช"พร้อมพวก 87ราย ทุจริตสนามฟุตซอล

อันเป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 168 ซึ่งบัญญัติว่า

 

“...ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำมิได้...

ยื่นฟ้องแล้ว"วิรัช"พร้อมพวก 87ราย ทุจริตสนามฟุตซอล