svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

พรรคเล็ก เร่งศึกษา ร่างแก้ รธน. ก่อนล่าชื่อส่ง "ศาล รธน."ตีความ

13 กันยายน 2564

"หมอระวี"เผยเตรียมรวบรวมชื่อ สว.-ส.ส. ยื่นศาล รธน. ตีความร่างแก้ รัฐธรรมนูญ "ระบบเลือกตั้ง" ไม่ชอบด้วย รธน.

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ พูดถึงความคืบหน้าการดำเนินการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง   ภายหลังรัฐสภา   มีมติเห็นชอบในวาระที่สาม ว่า ขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาล  ที่ลงมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ได้แบ่งงานกันทำ และอยู่ระหว่างปรึกษาหารือ   ประเด็นกฎหมายที่จะยื่น ว่า  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญตรงจุดไหนบ้าง พร้อมทั้งพูดคุยกับ  ส.ส. ส.ว. และอดีตกรรมาธิการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญด้วย  ว่า  มีความเห็นอย่างไร

หากพบเนื้อหา ขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ก็จะขอรายชื่อ ส.ส.และส.ว.สนับสนุนต่อไป เพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ทันภายใน 15 วัน แต่ถ้าศึกษาแล้ว ไม่พบประเด็น และไม่มีเหตุผลเพียงพอ ก็จะไม่ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

"สิ่งที่ได้เราดำเนินการคู่ขนานไปด้วย คือ  การพูดคุยกับพรรคการเมือง และ ส.ว. ที่ลงมติงดออกเสียงและลงมติไม่เห็นชอบ เช่น พรรคก้าวไกล ,พรรคภูมิใจไทย ,พรรคเสรีรวมไทย, พรรคเศรษฐกิจใหม่ ถ้ามีประเด็นชัดเจน  ก็อาจจะมีพรรคการเมือง และ ส.ว.มาเข้าร่วมลงชื่อด้วย โดยพยายามเร่งศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ย.นี้  แต่ หากได้ข้อสรุปว่า มีประเด็นขัดรัฐธรรมนูญ  ก็จะเร่งล่ารายชื่อให้ทัน  ภายในวันที่ 17 ก.ย. ซึ่งเป็นวันประชุมร่วมรัฐสภาวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยการประชุมสามัญครั้งนี้  ส่วนใครสนใจตอบรับเข้าร่วมลงชื่อ ยังไม่สามารถบอกได้ แต่คงเป็น ส.ว.และพรรคการเมืองที่ลงมติไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง" นพ.รวี กล่าว