ลำปาง - จังหวัดลำปาง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย ขณะที่เตรียมส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลสนามหอประชุมศาลากลางจังหวัด หลังส่งกลับผู้ติดเชื้อที่รักษาหายกลับรายสุดท้ายแล้ว

วันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 2 ราย รักษาหายเพิ่ม 8 ราย ข้อมูลภาพรวมตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวมทั้งสิ้น 1,840 ราย รักษาหายแล้ว 1,754 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 72 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 56.09 มาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ส่วนการติดเชื้อภายในจังหวัดพบมีเพียงร้อยละ 9.13

ปิดรพ.สนามหอประชุมศาลากลางลำปาง-พบติดเชื้อ2ราย

 

ด้านโรงพยาบาลสนาม จำนวน 3 แห่ง รวม 384 เตียง ได้แก่ อบจ.ลำปาง 70 เตียง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 182 เตียง และหอประชุมจังหวัดลำปาง 132 เตียง ปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อเข้าใช้บริการแล้วทั้ง 3 แห่ง สำหรับโรงพยาบาลสนามหอประชุมจังหวัดลำปาง เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพศหญิง กลุ่มสีเขียว และส่งผู้ติดเชื้อที่รักษาหายกลับ รายสุดท้าย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 รวมให้บริการผู้ป่วยทั้งสิ้น 106 ราย โดยได้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ตามมาตรฐานของทางสาธารณสุข พร้อมเตรียมส่งคืนพื้นที่ให้กับทางจังหวัดเพื่อใช้งานตามปกติต่อไป

ปิดรพ.สนามหอประชุมศาลากลางลำปาง-พบติดเชื้อ2ราย

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการตรวจพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดลำปางยังพบว่า มีการแพร่ระบาดในครอบครัว ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเดินทางมาจากต่างจังหวัดและไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในจังหวัดลำปาง จึงขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด

 

ปิดรพ.สนามหอประชุมศาลากลางลำปาง-พบติดเชื้อ2ราย

โดย ประทีป นันทะผาบ / ลำปาง