เทศบาลตำบลบัลลังก์ร่วมกับเกษตรอำเภอโนนไทย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังน้ำลำเชียงไกรล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร

13 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย จากการที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีมวลน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างจนน้ำล้นความจุของอ่าง ด้วยเกรงว่าปริมาณน้ำจำนวนมากจะส่งผลกระทบต่อการกักเก็บของตัวอ่าง จึงต้องเร่งระบายน้ำออกอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้น้ำตามลำห้วยลำเชียงไกรล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ไร่-นา ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

สำรวจความเสียหายหลังน้ำลำเชียงไกรล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร

ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจไร่ข้าวโพดของชาวบ้านบ้านโกรกหอย พบว่ามวลน้ำได้เข้าท่วมทำให้ต้นข้าวโพดจมน้ำหักโค่นได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ เบื้องต้นได้มีการทำประชาคมกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อให้ชุมชน ยืนยันรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรแต่ละรายว่า ได้เพาะปลูกพืชตามชนิด และจำนวนพื้นที่ที่แจ้งจริง เพื่อที่จะได้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อขอรับการเยียวยาจากทางภาครัฐ

สำรวจความเสียหายหลังน้ำลำเชียงไกรล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร
 

โดยนางสาวขนิษฐา เทียบเพ็ชร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย ได้เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่ามีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายตามรายงานที่ได้มีการรับแจ้ง จึงได้ประสานผู้นำชุมชนในการเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ นอกจากนี้การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น ได้แก่ โครงการประกันรายได้พืช 4 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต และเพื่อรับความช่วยเหลือเมื่อได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ

สำรวจความเสียหายหลังน้ำลำเชียงไกรล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ