หลังจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “VACC 2 School” นำร่องฉีดวัคซีนบริจาค “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเด็กและเยาวชน อายุ 10 – 18 ปี คิวต่อไป รอลุ้นฉีดในเด็ก "อายุ 3 ขวบขึ้นไป" คาดรู้ผลภายใน 30 วัน

8 กันยายน 2564 นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทไบโอเจนเนเทค ที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม ได้ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนขอขยายอายุการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป

 

โดยเป็นสูตรเดิมกับที่ผลิตก่อนหน้านี้ เพียงแต่มายื่นเพิ่มเติมขยายอายุลงมา หลังจากมีการทดลองฉีดในเด็กแล้ว

 

โดยขณะนี้คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอกร่วมกันพิจารณาด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพของวัคซีน โดยคาดว่าจะพิจารณาไม่เกิน 30 วัน

 

ทั้งนี้ วัคซีนที่ใช้ยังเป็นสูตรเดิมที่ อย.อนุญาตไปแล้ว เพียงแต่เป็นการส่งเอกสารการใช้วัคซีนในกลุ่มอายุอื่นเพิ่มเติม

 

"ขณะนี้วัคซีนที่อนุญาตในประเทศไทยสำหรับผู้อายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป จะมี 2 ยี่ห้อ คือ ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา

 

ส่วนการขึ้นทะเบียนฉีดในเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไปนั้น ซิโนฟาร์มที่อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารตามที่ชี้แจงข้างต้น

 

ส่วนซิโนแวคนั้นทราบว่าทางองค์การเภสัชกรรม ในฐานะตัวแทนนำเข้า กำลังติดตามและขอเอกสารจากทางซิโนแวค"

ยื่นขอ อย.  ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มใน "เด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป"