สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.หนองคายฉีดให้ประชาชน

8 กันยายน 2564 ที่โรงพยาบาลหนองคาย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีน ซิโนฟาร์ม ให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.หนองคาย ฉีดให้กลุ่มเปราะบาง จำนวน 500 ราย เข็มที่ 1 ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป , ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้น ที่เป็นผู้พิการ โรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม พระภิกษุ ผู้ด้อยโอกาส ที่ผ่านการลงทะเบียนจองไว้กับสถานบริการใกล้บ้าน โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายแพทย์ชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองคาย และ นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทานให้ได้รับความสะดวก

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้ชาวหนองคาย


     

สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดหนองคาย มีผู้ป่วยสะสม 2,718 ราย กลับบ้านได้ 2,174 ราย เสียชีวิตสะสม 23 ราย ประชาชนชาวหนองคายได้รับการฉีดวัคซีน เข็ม 1 ร้อยละ 23.98 เข็ม 2 ร้อยละ 12.57 และเข็ม 3 ร้อยละ 0.80

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้ชาวหนองคาย

 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้ชาวหนองคาย

โดย - กำธร กองสมบัติ