จังหวัดกาฬสินธุ์ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ยากจน หญิงตั้งครรภ์ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบวัคซีน โดยได้รับจัดสรร 5,000 โดส

8 กันยายน 2564 ที่หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  นายแพทย์ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์   เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล  เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่มารับบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ป้องกันโรคโควิด-19 โดยในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มพร้อมกันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

จากนั้นนายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่นำวัคซีนไปฉีดให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม จำนวน 5,000 โดส  หรือ 2,500 คน  พร้อมเวชภัณฑ์ยา
ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

สำหรับการฉีดวัควีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564  วันนี้ (8 ก.ย.64) เป็นวันแรกในการเริ่มบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังยากจน ผู้ป่วยติดเตียง   หญิงตั้งครรภ์ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบวัคซีน ซึ่งวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง  ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ประกอบด้วย  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรับ ยากจน  หญิงตั้งครรภ์ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบวัคซีน

ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ล่าสุดวันนี้ (8 กันยายน 2564) พบผู้ป่วยรายใหม่ 48 ราย หายป่วยวันนี้ 74 ราย โดยมีผู้ป่วยสะสม 7,147 ราย รักษาหายแล้ว 6,275 ราย กำลังรักษาอยู่ 827 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 45 ราย

โดย  – จักรพงษ์ ระวิวรรณ