มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เร่งติดตั้งฉากกั้นป้องกันโควิด 19 ให้แท็กซี่นำร่อง 100 คันที่เข้าร่วมโครงการสมาร์ทแท็กซี่ หนุนเปิดเมืองรับการเดินทาง

7 กันยายน 2564 นายประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  กล่าวถึงโครงการความร่วมมือ smart taxi khonkaen ที่มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวขอนแก่น ที่ให้ผู้บริการแท็กซี่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการเตรียมพร้อมการเปิดเมือง หลังจากที่สถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย  เพื่อให้ทั้งผู้โดยสาร และคนขับแท็กซี่มีความมั่นใจปลอดเชื้อโควิด 19

เปิดตัวสมาร์ทแท็กซี่แบบนิวนอมอลติดตั้งฉากกั้นป้องกันโควิด

นายประพันธ์  กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่คลี่คลายลงนั้น ทำให้หลายหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมในการเปิดจังหวัดให้มีการเดินทางเข้าออกตามมาตรฐานที่ยังคงเน้นย้ำความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด 19  หลังจากที่มีการพูดคุย ทาง มทร.อีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น จึงวางแผนออกแบบฉากกั้นระหว่างห้องผู้โดยสารกับคนขับ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ  ศูนย์อนามัยที่ 7 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวขอนแก่น และ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  จึงนำร่องรถแท๊กซี่ขอนแก่น 100 คัน  ที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานของสาธารณสุข  ชุดแรก 100 คัน โดยคนขับรถทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน  จัดทำฉากกั้นระหว่างคนขับและผู้โดยสาร ชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด โดยธนาคารกรุงไทย มาจัดทำคิวอาร์โค้ดและแนะนำการชำระเงินแบบไร้การสัมผัส   และเน้นย้ำดูแลตัวเองเวลาอยู่ในรถกับผู้โดยสาร  

เปิดตัวสมาร์ทแท็กซี่แบบนิวนอมอลติดตั้งฉากกั้นป้องกันโควิด

“ส่วนหน้าที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย  คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ออกแบบและติดตั้งฉากกั้นให้กับรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการ   โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น คือ ไม้อัด อะคริลิค หุ้มด้วยหนังอย่างดีเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น  ส่วนทุนวัสดุต่อคันนั้นประมาณ 1,500 บาท   ขณะนี้ติดตั้งให้ฟรี  เพราะใช้งบประมาณจากคณาจารย์ในคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบริษัท ห้างร้าน ชมรมธนาคาร  ภาคเอกชนหลายส่วนที่ช่วยกันสนับสนุน เพื่อแบ่งเบาภาระของคนขับที่เข้าร่วมโครงการด้วย ระหว่างนี้ทางคนขับทยอยเดินทางนำรถเข้ามาติดตั้งอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนที่เตรียมเดินทางมาจังหวัดขอนแก่น  และใช้บริการแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการให้มั่นใจว่าเรื่องความสะอด ปลอดภัย ระหว่างผู้โดยสารและคนขับไม่สัมผัสกัน  ห้องผู้โดยสารกับห้องคนขับรถแยกออกจากกันรับรองว่ามีความปลอดภัยสูง”นายประพันธ์  กล่าว

ขณะนี้มาตรการคลายล็อคและมาตรการผ่อนคลายตามที่รัฐบาลได้กำหนดออกมาหลังจากแนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้น ซึ่งทุกหน่วยงานของจังหวัดได้กำหนดท่าทีที่ชัดเจน เพื่อให้ขอนแก่นเป็นเมืองสะอาด ปลอดภัย อยู่ได้อย่างมั่นใจ มีมาตรฐานสูงสุด

ข่าว-กวินทรา  ใจซื่อ

เปิดตัวสมาร์ทแท็กซี่แบบนิวนอมอลติดตั้งฉากกั้นป้องกันโควิด