นายกฯ เร่งตรวจโควิดซ้ำในพื้นที่ กทม. พบติดเชื้อจ่าย "ฟาวิพิราเวียร์" ทันที ตั้งเป้าลดผู้ติดเชื้อชุมชน ไม่เกิน 2%

6 กันยายน 2564 นายกรัฐมนตรี มอบให้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายก ประสานการทำงานเชิงรุกของทีมแพทย์อาสา CoCare กลุ่มจิตอาสา กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร

 

ตรวจเชื้อแบบ " Clean and Clear " ตามแนวทาง Smart Control and Living with​ COVID-19 หรือ “การควบคุมโรคแนวใหม่ที่สมดุลกับการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากโควิด-19” ตรวจซ้ำในพื้นที่ชุมชนเดิม หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ​ จะคัดแยก ดูแล แนะนำ พร้อมให้ยาฟาวิพิราเวียร์ แจกถุงยังชีพ และส่งต่อเมื่อมีอาการหนักทันที ตั้งเป้าหมายลดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ไม่เกิน 2%

 

เร่งตรวจโควิดซ้ำกทม. พบติดเชื้อจ่าย "ฟาวิพิราเวียร์" ทันที

ชุมชนซอยหลังศาลเจ้าแม่ทับทิม ซ.ประชานฤมิตร เขตบางซื่อ

- ตรวจเชิงรุกครั้งที่ 1

- ผู้เข้ารับการตรวจจำนวน 280 ราย

- พบผู้ติดเชื้อ 13 ราย คิดเป็น 4.6 %

- ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานไทย และแรงงานชาวเมียนมาร์

- กำหนดแผนตรวจซ้ำในสัปดาห์ถัดไปจนกว่าจะอัตราผู้ติดเชื้อจะลดลง

 

ลานกีฬาชุมชนโรงหมู เขตคลองเตย

- ตรวจเชิงรุกซ้ำต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3

- ตรวจจำนวน 489 ราย

- พบผู้ติดเชื้อ 21 ราย

- ผู้ติดเชื้อลดลงจากสัปดาห์แรกพบ 8 % เหลือ 4.29 %

 

เร่งตรวจโควิดซ้ำกทม. พบติดเชื้อจ่าย "ฟาวิพิราเวียร์" ทันที

ปลัดสำนักนายกฯ​ ได้นำคำขอบคุณและความห่วงใยของนายก ส่งถึงอาสาสมัครทางการแพทย์ จิตอาสาและผู้นำชุมชน พร้อมทั้งได้ขอให้ทุกคนร่วมกันยกระดับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุดตามหลัก Universal Prevention