รพ.วชิรพยาบาล เปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 12 -18 ปี ที่มีโรคเรื้อรังในกรุงเทพฯ เริ่มวันที่ 6 -8 ก.ย.นี้

6 กันยายน 2564 เพจเฟซบุ๊ก "คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล" โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เผยแพร่ข้อความประกาศว่า ในวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 จะเปิดให้เด็กอายุ 12-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2546 - 2552) ที่มีโรคเรื้อรังและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็มที่ 1 โดยมีกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6


สำหรับเด็กหรือผู้ปกครองที่สนใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆได้ดังต่อไปนี้

 

  • เปิดลงทะเบียน วันที่ 6 - 8 กันยายน 2564
  • กำหนดการฉีดวัคซีน วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6

สำหรับ ช่องทางการลงทะเบียนและขั้นตอน ดำเนินการดังนี้ สแกน QR Code  หรือ คลิกที่นี่

 

ข่าวดี!! รพ.วชิรพยาบาล เปิดจองวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก 12 -18 ปี

 

เมื่อคลิกเข้าไปที่ลิงค์ลงทะเบียน ให้ส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์แนบมาด้วย ดังนี้

  1. เอกสารระบุตัวบุคคล บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง
  2. เอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองผู้พิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. กรณีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ส่งภาพถ่ายเด็กขณะชั่งน้ำหนัก พร้อมค่าน้ำหนักมาด้วย


ข่าวดี!! รพ.วชิรพยาบาล เปิดจองวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก 12 -18 ปี

ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข และเมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูล ทาง รพ. จะส่ง sms ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อได้รับ sms จาก #VJReService ขอให้ลงทะเบียนผ่านลิงค์ เพื่อยืนยันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามที่ รพ. กำหนด สามารถสอบถามเพิ่มเติม สายด่วน VAJIRA COVID LINE โทร. 02 - 244 - 3949