โรงพยาบาลสมุทรสาคร เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด "ไฟเซอร์" ให้เด็กสมุทรสาคร อายุ 12-18 ปี สำหรับกลุ่มเปราะบาง พบภาวะโรคอ้วนเพียบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ร่วมกันจัดจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่มีอายุ 12 ถึง 18 ปี

 

โดยผู้ที่เข้ารับวัคซีนต้องผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง  โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด 

 

Walk-in ฉีด"ไฟเซอร์" เด็กสมุทรสาครกลุ่มเปราะบาง พบภาวะโรคอ้วนเพียบ

รวมถึงเด็กที่มีภาวะโรคอ้วน ดังนี้

  • เด็กอายุ 12 – 13 ปี มีน้ำน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป
  • เด็กอายุ 13 – 15 ปี มีน้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป
  • เด็กอายุ 15 – 18 ปี มีน้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป

รวมทั้ง กลุ่มมีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดตัน รวมถึงกลุ่มโรคพันธุกรรม กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ออทิสติก มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง มีพัฒนาการช้า และเด็กที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 

Walk-in ฉีด"ไฟเซอร์" เด็กสมุทรสาครกลุ่มเปราะบาง พบภาวะโรคอ้วนเพียบ

 

ตั้งแต่ในช่วงเช้าก็ปรากฏว่ามีผู้ปกครองพาเด็กทั้งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเปราะบาง และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาขอเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองฯ ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวด โดยต้องให้ผู้ปกครองหรือเด็กที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนแสดงเอกสารทะเบียนบ้าน  บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์แสดงการเจ็บป่วย รวมถึงยารักษาโรคประจำตัวด้ว

 

ในเบื้องต้นวันนี้เป็นการสงวนสิทธิ์ให้แก่เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มของอำเภอเมืองสมุทรสาครเท่านั้น

 

Walk-in ฉีด"ไฟเซอร์" เด็กสมุทรสาครกลุ่มเปราะบาง พบภาวะโรคอ้วนเพียบ

ในวันนี้มีเด็กที่ผ่านการคัดกรองตามเงื่อนไข เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 831 คน โดยพบว่าเด็กส่วนใหญ่ที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกจะเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มมีภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัมขึ้นไป

 

อีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกที่อยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง และยังมีเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษ (ดาวน์ซินโดรม ออทิสติก) โดยผู้ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันนี้จะฉีดอีกครั้ง ในวันที่ 11 กันยายน 2564 

 

ขณะที่เด็กที่อยู่ในกลุ่มทั่วไปมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้น ทางจังหวัดสมุทรสาครและสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กำลังเร่งจัดหาวัคซีนที่เหมาะสมมาเพิ่ม เมื่อได้มาแล้วก็จะมีการเปิดให้เข้ามาฉีดวัคซีนชุดใหม่ทันที 

Walk-in ฉีด"ไฟเซอร์" เด็กสมุทรสาครกลุ่มเปราะบาง พบภาวะโรคอ้วนเพียบ

 

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดสมุทรสาคร จากการรายงานข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

ในวันนี้มีจำนวน 1,449 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 180 ราย และผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก 1,269 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 1,094 ราย  ที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัดอีก 175 ราย ด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวม 81,152 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 55,773 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 24,976 ราย และผู้เสียชีวิตรายวันจำนวน 20 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 403 ราย