svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

อบจ.ขอนแก่นเตรียมจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา3 หมื่นโดส

02 สิงหาคม 2564

สั่งปิดตลาดสดศรีเมืองทองเพิ่มอีก 7 วันหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อเชื่อมโยงคลัสเตอร์ในหลายจังหวัด ขณะที่อบจ.ขอนแก่นจัดซื้อวัคซีน “โมเดอร์นา” จากสภากาชาดไทยชุดแรก 30,000 โดส เพื่อฉีดให้ 15,000 คน ประกาศขอรับบริจาค เครื่องพ่นออกชิเจนแบบไฮโฟหลังขาดแคลนหนัก

เมื่อเวลา17.30น.วันที่2ส.ค.2564ที่สำนักงานสาธารณสุขจ.ขอนแก่นนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนพ.สมชายโชติปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจ.ขอนแก่น ประชุมร่วมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจ.ขอนแก่นเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่ จ.ขอนแก่นโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่นกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่เกิดขึ้นที่ประชุมวันนี้ได้มีข้อสรุปและมีมติร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ในการที่จะมีประกาศคำสั่งจังหวัดเพิ่มเติมให้สอดรับกับการที่ศบค.ปรับให้ขอนแก่นจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดสีแดงโดยเฉพาะกับการกำหนดจำนวนบุคลที่จะเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งการตั้งรพ.สนามที่เรือนจำ อ.พล ภายใต้การกำกับและควบคุมของกรมราชทัณฑ์และรพ.พลการกำหนดจุดตรวจการเข้าและออกเมืองจากเดิมกำหนดจุดตรวจที่ด่านนาโน อ.บ้านไผ่ให้เป็นด่านตรวจ อ.พลการผ่อนผันการเดินทางของสส.และสว.ที่ต้องเดินทางไปปฎิบัติงานและประชุมในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มการขยายระยะเวลาการสอบของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยในการจัดการสอบกลุ่มข้าราชการพิเศษจากเดิมกำหนดการสอบส.ค.ไปเป็นเดือนก.ย.

อบจ.ขอนแก่นเตรียมจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา3 หมื่นโดส

อบจ.ขอนแก่นเตรียมจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา3 หมื่นโดส


 

“วันนี้ที่ประชุมได้มีมติให้อบจ.ขอนแก่นจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาตามระเบียบของสภากาชาดไทยเบื้องต้น 30,000 โดสสำหรับการฉีดให้กับชาวขอนแก่นกลุ่มเป้าหมาย 15,000 คนซึ่งจะใช้งบประมาณ 33 ล้านบาทโดยในการพิจารณารายชื่อของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนนั้นมอบหมายให้สสจ.ขอนแก่นตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมและขอนแก่นพร้อมเป็นลำดับแรกซึ่งเมื่อมีมติเป็นเอกฉันท์ก็จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกับอบจ.ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่สภากาชาดไทยกำหนดไว้ต่อไป”

 

อบจ.ขอนแก่นเตรียมจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา3 หมื่นโดส

 

 ผวจ.ขอนแก่นกล่าวต่ออีกว่าที่ประชุมยังมีมติในการขยายระยะเวลาการปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนไปจนกว่าสถานการฯจะคลี่คลายรวมทั้งการมีคำสั่งปิดตลาดศรีเมืองทองออกไปอีก 7 วันจากเดิมครบกำหนดสั่งปิดในวันที่ 5 ส.ค.เนื่องจากเป็นคลัสเตอร์ที่พบการแพร่เชื้อในกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าและขณะนี้การสอบสวนโรคยังคงพบว่าผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อของตลาดแห่งนี้ยังคงเชื่อมโยงไปในกลุ่มตลาดของอีกหลายจังหวัดทำให้ที่ประชุมจึงมีคำสั่งปิดตลาดต่อไปอีกและให้มีการจัดระบบด้านสุขอนามัยตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดหากฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีอย่างไรก็ตามขณะนี้การขาดเครื่องพ่นออกชิเจนแบบไฮโฟในการใช้ในการรักษาผู้ป่วยในภาพรวมยังคงขาดแคลนอยู่ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าต้องใช้เครื่องดังกล่าวในการรักษาประมาณ110เครื่องดังนั้นนอกจากการประสานงานร่วมอบจ.ขอนแก่น,เทศบาลนครขอนแก่นแล้วยังคงขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในการขอรับการสนับสนุนเครื่องพ่นออกซิเจนดังกล่าวอย่างเร่งด่วนในระยะนี้

โดย - พรพรรณ เพ็ชรแสน

 

อบจ.ขอนแก่นเตรียมจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา3 หมื่นโดส