ราชทัณฑ์ เผย 5 แกนนำม็อบ อาการปกติ กินได้ นอนหลับ ไม่มีไข้ ไม่ไอ แจง เพจอานนท์ นำพา โพสต์ ผู้ต้องขังหมดสติและไม่หายใจต่อหน้าต่อตา เป็นเหตุฉุกเฉิน แต่ช่วยได้ทันท่วงที

2 กันยายน 2564 นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ขอรายงานสถานการณ์ และการควบคุมดูแลตัวผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้องทางการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด - 19 ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นายพรหมศร วีระธรรมจารี หรือฟ้า  นายภาณุพงศ์ จาดนอก(ไผ่) นายชาติชาย แกดำ(บอย) และนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา(ไมค์) นั้น

 

วันนี้แพทย์ประจำ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เข้าตรวจร่างกาย นายพริษฐ์ พบว่า รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้   ไม่มีอาการหอบเหนื่อย อ่อนเพลียเล็กน้อย ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก นอนหลับพักผ่อนได้ 

 

นายพรหมศร รู้สึกตัวดี ยิ้มแย้ม พูดคุยช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ไม่มีปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ นอนหลับพักผ่อนได้ โดยจากการตรวจวัดสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนของทั้ง 2 ราย ผลเป็นปกติ และได้รับการรักษาโควิด – 19 จนครบกำหนด 14 วันแล้ว อยู่ระหว่างการพักฟื้นเพื่อจำหน่ายกลับไปคุมขังยังเรือนจำฯตามเดิม

 

นายภาณุพงศ์ รู้สึกตัวดี ไม่มีอาการหอบเหนื่อย สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  สีหน้าสดใส ยิ้มแย้มพูดคุยช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ ไม่มีเจ็บแน่นหน้าอก ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ไม่เจ็บคอ ไม่มีปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ นอนหลับพักผ่อนได้

ส่วนนายจตุภัทร์ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ อ่อนเพลียเล็กน้อย ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก นอนหลับพักผ่อนได้   อาการปวดหูลดลง พบมีผื่นขนาดเล็กขึ้นตามร่างกาย แพทย์ประเมินอาการและจ่ายยารักษาตามอาการ

 

ด้านนายชาติชาย รู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ สามารถนอนหลับพักผ่อน รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ โดยจากการตรวจวัดสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนของทั้ง 3 ราย ผลเป็นปกติ

 

นายธวัชชัย กล่าวกรณี"เพจชื่อ อานนท์ นำภา" กล่าวถึงผู้ต้องขังห้องติดกันหมดสติและไม่หายใจต่อหน้าต่อตา อันเป็นการสร้างความตระหนกตกใจแก่ประชาชนภายนอกนั้น ขอเรียนชี้แจงตามข้อเท็จจริงว่า ผู้ต้องขังที่เกิดอาการชักเกร็ง หมดสติและไม่หายใจดังกล่าวนั้น สถานบำบัดพิเศษกลางได้รับตัวไว้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2464 มีอายุ 46 ปี ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิค - 19 จำนวน 3 ครั้ง ผลเป็นลบ โดยในการสอบประวัติตอนแรกรับ ผู้ต้องขังไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัว ซึ่งมาทราบภายหลังจากเกิดอาการแล้วว่า เคยมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง จากกรณีดังกล่าวขอเรียนว่า ผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนจะต้องตอบการสอบถามประวัติส่วนตัว แจ้งโรคประจำตัว เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลซึ่งทัณฑสถาน  มีพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานพยาบาลในการตรวจร่างกาย ดูแลสุขภาพเบื้องต้น เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ และมีอาสาสมัครเรือนจำ(อสรจ.)ที่มีความรู้ด้านการพยาบาลเบื้องต้นคอยดูแล

 

เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุฉุกเฉิน ที่ทางทัณฑสถาน ได้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังและทันท่วงที โดยเร่งนำส่งทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์อย่างเร่งด่วน ขณะนี้ผู้ต้องขังดังกล่าวมีอาการทุเลา สามารถหายใจได้เองและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ และพยาบาลของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์อย่างใกล้ชิด