กนอ. ระบุ น้ำท่วมนิคมฯบางปู กระทบ 44 โรงงาน เร่งประเมินความเสียหาย พร้อมเสนอใช้เงินกองทุนเอสเอ็มอีปล่อยสินเชื่อ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียม 1 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

            ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. วีริศ อัมระปาล จากเหตุน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าเบื้องต้น มีโรงงานได้รับผลกระทบรวม 44 โรงงาน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.พื้นที่ฟรีโซนที่ยังมีน้ำท่วมขัง 300 ไร่ มี 34 โรงงาน อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และ 2.พื้นที่นอกฟรีโซน มี 10 โรงงาน ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องจากพื้นที่ฟรีโซน

            ส่วนผลกระทบต่อภาคการผลิตเบื้องต้น แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1.ผลกระทบต่อสายการผลิต ซึ่งจะประเมินอีกครั้ง 2.ผลกระทบต่อคลังสินค้า 3.ผลกระทบจากการขนส่งสินค้า และ 4.ผลกระทบต่ออุปกรณ์ที่ถูกน้ำท่วม

กนอ.จ่อเว้น ค่าต๋ง 44 รง.น้ำท่วมนิคมฯบางปู

 

            โรงงานบางแห่งได้ทำประกันภัยน้ำท่วม แต่บางแห่งไม่ได้ทำ กนอ.จึงหารือกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอใช้วงเงินจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้สินเชื่อกับโรงงานที่เป็นเอสเอ็มอีดอกเบี้ยต่ำ 1% ถ้าไม่เพียงพอจะประสานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอี แบงก์ เพื่อให้สินเชื่อเพิ่มเติม รวมทั้งอยู้ระหว่างพิจารณาลดค่าธรรมเนียมให้โรงงานที่ได้รับผลกระทบ 1 ปี

            สำหรับสถานการณ์ล่าสุด นิคมอุตสาหกรรมบางปูได้ระดมระบายน้ำออกจากพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตประกอบการทั่วไปน้ำเกือบแห้งแล้ว ส่วนในเขตประกอบการเสรี น้ำยังคงท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ หลังจากนี้ กนอ. จะปรับปรุงแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาระยะยาว โดยจะเสนอให้คณะกรรมการ กนอ.พิจารณาต่อไป 

กนอ.จ่อเว้น ค่าต๋ง 44 รง.น้ำท่วมนิคมฯบางปู