ลาดกระบังเร่งสูบน้ำลงคลอง เปิดบานประตูระบายน้ำเพิ่ม ลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรัมย์ พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำในคลองและรองรับปริมาณฝนที่อาจตกมาอีก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 สิงหาคม 2564 วานนี้ (30 ส.ค.64) เวลา 14.00 น.  นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดกระบัง โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์ุเมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ

 

ลาดกระบังเร่งสูบน้ำลงคลอง เปิดบานประตูระบายน้ำเพิ่ม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่และต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้ระดับน้ำในคลองหลายแห่งสูงขึ้น โดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรัมย์ คลองหนองตระกร้าและคลองหัวตะเข้ ส่งผลให้เกิดน้ำขังรอการระบายบริเวณถนนลาดกระบัง

ลาดกระบังเร่งสูบน้ำลงคลอง เปิดบานประตูระบายน้ำเพิ่ม

 

สำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม พร้อมทั้งทำการบล็อกน้ำโดยนำกระสอบทรายปิดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลกลับเข้าถนน จากนั้นทำการสูบน้ำบนถนนระบายลงสู่คลองหนองตระกร้าและคลองหัวตะเข้ ขณะนี้น้ำท่วมขังลดระดับลงแล้ว พร้อมกันนี้ได้ประสานสำนักการระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำในคลองประเวศบุรีรัมย์ โดยให้ยกบานประตูระบายน้ำลาดกระบังให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อลดระดับน้ำในคลอง รวมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำในคลองและรองรับปริมาณฝนที่อาจตกมาอีก

 

ลาดกระบังเร่งสูบน้ำลงคลอง เปิดบานประตูระบายน้ำเพิ่ม

 

ลาดกระบังเร่งสูบน้ำลงคลอง เปิดบานประตูระบายน้ำเพิ่ม

ลาดกระบังเร่งสูบน้ำลงคลอง เปิดบานประตูระบายน้ำเพิ่ม

 

สำหรับชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่เขตที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง อาทิ ชุมชนลำพุทรา ชุมชนหลังวัดลานบุญ หมู่บ้านพูนสินธานี2 และหมู่บ้านพูนสินธานี 3 เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมทั้งปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขา รวมทั้งมอบไม้พาเลส(ไม้ลัง) สำหรับยกระดับเป็นทางเดินเข้า-ออกบ้านและชุมชน รวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมภายในหมู่บ้านเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลอง นอกจากนี้ได้มอบหมายสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม หากพบชุมชนหรือหมู่บ้านได้รับผลกระทบให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

 

ลาดกระบังเร่งสูบน้ำลงคลอง เปิดบานประตูระบายน้ำเพิ่ม

 

ข้อมูลจาก : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์