‘นนท์พร้อม’ ประกาศข่าวดี เพิ่มการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์อีกครั้ง กลุ่มประชาชน 4 กลุ่มเสี่ยง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน กำหนดฉีดวันเสาร์ ที่ 4 ก.ย.นี้ ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รายงานข่าวเคลื่อนไหวล่าสุด ‘นนท์พร้อม’ ประกาศข่าวดี เพิ่มการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์อีกครั้ง รายละเอียดมีดังนี้  

 

"นนท์พร้อม Pfizer Day Again !!" เปิดลงทะเบียนเพิ่ม วันที่ 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 20.00 น. 

 

โดยมีกำหนดการฉีดวัคซีนที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันเสาร์ ที่ 4 ก.ย. 64 จำนวน 8,000 คน  ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ในกลุ่มดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง) 

 

**สามีหรือผู้ติดตามที่พาหญิงตั้งครรภ์ไปฉีดวัคซีน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เป็น Sinovac ในวันที่ 4 กันยายน 2564 (เข็ม 2 เป็น AstraZeneca วันที่ฉีดเข็ม 2 ตามใบนัด)** 

2.เด็กอายุ 12-17 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น***) โดยนิยามโรคอ้วนในเด็ก หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร หรือ 

- เด็กอายุ 12-13 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป 

- เด็กอายุ 13-15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป 

- เด็กอายุ 15-17 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป 

 

เด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น 

- กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า 

‘นนท์พร้อม’ แจ้งข่าว เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ เพิ่มอีก 8,000 คน

3. ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504) 

 

4. กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง เพิ่มโรคความดันโลหิตสูง (ต้องนำหลักฐานมาแสดง อาทิ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ) ได้แก่ 

- โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 

- โรคหัวใจและหลอดเลือด 

- โรคไตวายเรื้อรัง 

- โรคหลอดเลือดสมอง 

- โรคมะเร็งทุกชนิด 

- โรคเบาหวาน 

-โรคอ้วน  (นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป )

 

 

เฉพาะกลุ่มที่เข้าเงื่อนไข "นนท์พร้อม Pfizer Day Again !!" จะมีสนามฉีด วันที่นัดฉีด และจำนวนที่สามารถรับนัดได้ ดังนี้

  • - MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันเสาร์ ที่ 4 ก.ย. 64 จำนวน 8,000 คน (คงเหลือ 5,814)

หมายเหตุ เมื่อมีการปรับยอดผู้ยกเลิก/ผู้ที่ไม่เข้าเงื่อนไข อาจทำให้ตัวเลขจำนวนคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลง

 

‘นนท์พร้อม’ แจ้งข่าว เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ เพิ่มอีก 8,000 คน

 

ผู้ที่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ให้ดำเนินการดังนี้

1. กรณีเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ (ไม่เคยลงทะเบียนในระบบ นนท์พร้อมมาก่อน) ให้คลิกเมนู "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19" โดย เลือกสนามฉีดเป็น "เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน" เพื่อรับวัคซีน Pfizer 

  

2. กรณีผู้ลงทะเบียนเดิมในระบบ "นนท์พร้อม" ที่เลือกสนามฉีด "เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน" ให้เลือกเมนู "ตรวจสอบรายชื่อ" เพื่อทำการตรวจสอบและยืนยันนัดเพื่อรับ Pfizer (กลุ่มเป้าหมายที่เลือกสนามเดอะมอลล์) 

 

 3. กรณีผู้ลงทะเบียนเดิมในระบบ "นนท์พร้อม" ที่เลือกสนามฉีด "เวสต์เกต ฮอลล์ เซ็นทรัลเวสต์เกต" หรือ "แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซนทรัลแจ้งวัฒนะ" หรือ "หอประชุมวัดไทรใหญ่" หากท่านเข้าเงื่อนไขในการรับวัคซีน Pfizer ให้ทำการยกเลิกสิทธิ์เดิม และทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยเลือกสนามฉีดเป็น "เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน" เพื่อรับวัคซีนไฟเซอร์  

 

 คำเตือน : หากท่านไม่เข้าเงื่อนไข แต่ทำการยกเลิก และลงทะเบียนใหม่เพื่อรับสิทธิ์ไฟเซอร์ และผลการตรวจสอบในวันนัดฉีดวัคซีนปรากฏว่าท่านไม่ได้เข้าเงื่อนไขดังข้างต้น ท่านจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในนัดฉีดไฟเซอร์ และรายชื่อของท่านจะไปปรากฏในลำดับต่อท้ายผู้ลงทะเบียนในสนามฉีดที่เลือก 

 

โดยประชาชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนที่ www.นนท์พร้อม.com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/pfizer-l3