โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เปิดให้คนไทยใน 3 กลุ่มเสี่ยง วอร์คอินฉีดวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" วันละ 150 คิว ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 

2 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลลาดกระบัง เผยแพร่ข่าวการเปิดให้ 3 กลุ่มเสี่ยง วอล์คอินฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 โพสต์ลงเพจเฟซบุ๊ก "โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์" มีเนื้อหาระบุว่า...

 

เปิดWalkin ฉีดวัคซีนโควิด-19 (แอสตร้าเซนเนก้า)  
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่..

  1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ประกอบด้วย โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคเบาหวาน, โรคอ้วน (น้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป), โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป และโรคมะเร็งทุกชนิด
  3. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 

การฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ (แฟ้มภาพ)

สามารถมารับบริการได้ตั้งแต่ วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-14.00 น. ณ อาคารอำนวยการชั่วคราว ชั้น 1 
**โปรดแสดงบัตรประชาชนตัวจริงกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง**

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มั่นใจว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ ให้นำเอกสารการรักษาและยาที่ใช้ประจำมาด้วย จะมีทีมพยาบาลคัดกรองอีกครั้ง

 

รพ.ลาดกระบัง เปิดให้ 3 กลุ่มเสี่ยง วอล์คอินฉีดแอสตร้าเซนเนก้า