ขนส่งขอนแก่นขานรับนโยบายคลายล็อก 10 เส้นทางเดินทางข้ามจังหวัด เริ่มให้บริการ 1 กันยายน กำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรถโดยสาร พนักงานขับรถ ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเพื่อป้องกันและควบคุมโควิด-19 ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยยังคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด สำหรับการให้บริการของ  บขส.นั้น เตรียมเปิดให้บริการเดินรถ 26 เส้นทาง  อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัด คือการ จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกินร้อยละ 75 ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 เส้นทาง คือ  กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู  กรุงเทพฯ-นครพนม  กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน  กรุงเทพฯ-สุรินทร์  กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์  กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี  กรุงเทพฯ-มุกดาหาร  กรุงเทพฯ-รัตนบุรี กรุงเทพฯ-จันทบุรี-ตราด และกรุงเทพฯ-สระบุรี โดยจะเริ่มเดินรถในวันที่ 1 ก.ย. 64 นี้

ขนส่งคลายล็อค 10 เส้นทางให้บริการเดินรถรับ 1 ก.ย. นี้

นางผุสดี ศรีสกุลไทย ขนส่งจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันสถานนีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่  3 ได้งดการเดินรถจากพื้นที่สีแดงเข้ม คงเหลือไว้เฉพาะรถโดยสารระหว่างจังหวัดใกล้เคียงและระหว่างอำเภอในจังหวัดเท่านั้น  การบริการจึงลดลงจากเดิมร้อยละ 80  นอกจากนี้ตามที่ ศบค.มีมาตรการคลายล็อกให้มีการเดินรถเข้าออกจากพื้นที่สีแดงไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้ เริ่มวันที่ 1 กันยายน  สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้ประสานไปยังผู้ประกอบการเดินรถให้เตรียมความพร้อมทั้งสภาพรถที่จอดมานานจากการงดเดินรถกว่า 6 เดือน อาจมีสภาพที่ยังไม่พร้อมใช้ รวมถึงพนักงานขับรถให้มีความพร้อมในการขับรถระยะทางไกล  โดยขอให้เปิดบริการผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข หรือมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ หากผู้โดยสารเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง

ขนส่งคลายล็อค 10 เส้นทางให้บริการเดินรถรับ 1 ก.ย. นี้

ในส่วนของผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการในการเดินทาง ต้องปฏิบัติตัวตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น  สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาด  ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋วล่วงหน้าเดินทางกับ บขส. ได้ ผ่าน website บขส. https://tcl99web.transport.co.th/Home  ร้าน 7-Eleven เคาน์เตอร์เซอวิส ทุกสาขา หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. และสามารถชำระค่าโดยสาร บขส. โดยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” ได้ โดยสิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้กับการจองตั๋วล่วงหน้าได้ และไม่สามารถยกเลิก/คืน/เปลี่ยนแปลงตั๋วได้ทุกกรณี

ขนส่งคลายล็อค 10 เส้นทางให้บริการเดินรถรับ 1 ก.ย. นี้