แม่ฮ่องสอน - "ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม" บ้านต่อแพ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชมวิถีชนชาวไต หรือไทใหญ่ และ ชมวิหารที่สวยงามที่สุดในจังหวัด เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานฝีมือชาวบ้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายชัยเดช สุทินกรณ์ ผู้ใหญ่บ้านต่อแพ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ชุมชนบ้านต่อแพ เป็นหนึ่งชุมชนชาวไทใหญ่ ที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีที่งดงาม และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้คู่กับชุมชน อย่างเหนียวแน่น

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม“บ้านต่อแพ”

นอกจากนี้ สมาชิกในชุมชนอยู่อาศัยร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคีให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนสิ่งดีงามให้กับชุมชน สามารถนำต้นทุนทางสังคมในด้านแหล่งโบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ นำมาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี มีศูนย์เรียนรู้การต้องลาย เป็นปานซอยลายแบบศิลปะไทใหญ่ผสมพม่า มีร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นวัตวิถี เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นฝีมือของสมาชิกในชุมชนไว้จำหน่าย เช่น กุ๊ปไต เครื่องจักสานหลากหลายแบบ เสื้อผ้าชุดไทใหญ่ ทั้งของผู้ชายและผู้หญิง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านที่ทำจากไม้ไผ่ ซึ่งมีออเดอร์สั่งทำตลอด สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในชุมชนด้วย

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม“บ้านต่อแพ”

ชุมชนบ้านต่อแพ ยังมีปูชนียสถานที่สำคัญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้กับคนในชุมชน คือวัดต่อแพ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2463 มีศาลาการเปรียญ อาคารสถาปัตยกรรมพม่าผสมไทใหญ่ที่สวยงามที่สุดในอำเภอขุนยวม และยังมีสภาพสมบูรณ์ ก่อสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง หลังคาซึ่งมีหลายชั้นแยกออกจากกันเป็นหลัง ๆ มุงด้วยสังกะสีที่สลักลวดลายสวยงาม ภายในวัดต่อแพ มีวัตถุโบราณล้ำค่าหลายชิ้น เช่น ผ้าม่านเก่าแก่อายุกว่า 150 ปี ทำด้วยกำมะหยี่ กว้าง 1.65 เมตร ยาว 3.80 เมตร ประดับลูกปัด มุก และทับทิม จำนวน 164 เม็ด ทำในพม่า เป็นเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระเวสสันดรเสด็จประพาสอุทยาน ตู้พระธรรมซึ่งนำมาจากเมืองมะละแหม่ง แกะสลักอย่างสวยงามจำนวน 2 ใบ ธรรมาสน์สร้างใน พ.ศ. 2464 และพระพุทธรูปล้ำค่าอีกหลายองค์ ถานหรือส้วมพระสงฆ์สมัยโบราณที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรพิสดาร มีหลังคาลดชั้นและลวดลายแกะสลักไม้ และปัจจุบันนี้ยังใช้งานได้ดี วิหารและเจดีย์ที่สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.2463 ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลาการเปรียญ

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม“บ้านต่อแพ”

อย่างไรก็ตาม วิหารและเจดีย์ของวัดต่อแพนี้ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ โดยสร้างตามแบบศิลปะพม่าผสมกับไทใหญ่ แต่ละทิศมีซุ้มพระประจำทิศ มีสิงห์ทั้ง 4 มุม และฉัตรทอง ซึ่งมีระฆังห้อยหลายชั้น เมื่อลมพัดจะมีเสียงดังกังวานไปทั่ว อนึ่ง วิหารของวัดมีหลังคาสูง และมีเสากลม ตัวเพดานเขียนลวดลายอย่างสวยงาม จนได้รับการยกย่องว่า ที่นี่เป็นวิหารที่สวยงามที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม“บ้านต่อแพ”

นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ยังได้รับการส่งเสริมให้รักษาและสืบสานความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยโรงเรียนชุมชนบ้านต่อแพ นำโดยนางสิริรัตน์ ศรีโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ ด้านการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เช่นการรำนก รำโต เป็นต้น

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม“บ้านต่อแพ”

สำหรับการเดินทางใช้เส้นทางหลัก 108 จากจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีทางแยกเข้าหมู่บ้านต่อแพ การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านต่อแพ สามารถเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอขุนยวมประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางจนถึงหมู่บ้าน

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม“บ้านต่อแพ”

หากมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปเที่ยวชม ชุมชนบ้านต่อแพแห่งนี้ ชุมไทใหญ่เล็กๆ แต่มีความสุขและประทับใจทุกครั้งที่ได้ไปเยือน ดังคำที่ว่า "ชุมชนแห่งน้ำใจ วัฒนธรรมวิถีไต สุขใจที่ บ้านต่อแพ"

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม“บ้านต่อแพ”

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน