svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

คุมเข้มคลัสเตอร์บ้านแหวนพบติดเชื้อ14ราย

31 สิงหาคม 2564

เชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ พบคลัสเตอร์ใหม่ หมู่8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง ติดเชื้อสะสม 14 ราย นายอำเภอหางดงสั่งควบคุมการเข้าออกหมู่บ้าน แคมป์คนงาน พร้อมสั่งปิดหอพักที่พบผู้ติดเชื้อห้ามผ่านเข้าออก 14วัน ขณะที่ สสจ.ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มแคมป์คนงานและชาวบ้าน

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จนเกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ในพื้นที่ หมู่ 8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พบผู้ป่วยสะสมรวม 14 ราย ในจำนวนนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 8 รายทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกัน ส่วนที่เหลือเป็นบุคคลาต่างด้าว ที่เข้ามาเช่าหอพักอยู่ในพื้นที่ สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง มีอยู่ประมาณ 20 ราย ซึ่งได้ทำการตรวจคัดกรองไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล โดยให้กักตัวเองในที่พักเป็นเวลา 14 วัน

นอกจากนั้นในวันที่31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะเข้ามาในพื้นที่เพื่อทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับชุมชนในพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมาย2 กลุ่มคือ กลุ่มแคมป์คนงานในพื้นที่ ที่มีอยู่ประมาณ 4-5 แคมป์ เนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อมีที่อยู่อาศัยใกล้กับแคมป์คนงานเพื่อความปลอดภัยจึงให้คนงานในแคมป์ได้รับการตรวจคัดกรอง และ กลุ่มชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง โดยคาดว่าใน 2 วัน จะมีผู้เข้ามาทำการคัดกรองเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 700-800 ราย

ทั้งนี้ในส่วนของแคมป์คนงาน ที่มีอยู่ในพื้นที่ประมาณ 4-5 แคมป์ ได้กำหนดมาตรการให้ควบคุมการเข้า-ออกอย่างเข้มงวด เป็นเวลา 14 วัน และให้ควบคุมการเข้าออก โดยตั้งด่านชุมชนบริเวณหมู่ 8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งให้ปิดหอพักหมู่ที่ 13 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ และให้กักตัวผู้ที่พักอยู่ในหอพักทั้ง 4 ห้อง เป็นเวลา 14 วัน

คุมเข้มคลัสเตอร์บ้านแหวนพบติดเชื้อ14ราย

ขณะนี้ได้พยายามวางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และอยากเน้นย้ำว่า การแพร่ระบาดในพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากแคมป์คนงานที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบแรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามจะได้ให้ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในแคมป์อีกครั้ง แต่ยืนยันแต่ละแคมป์มีมาตรการในการควบคุมป้องกันเป็นอย่างดี

ด้านดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนรักษามาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงที่ผลการตรวจหาเชื้อเป็นลบต้องเคร่งครัดในการกักตัวอย่างถูกต้องเป็นเวลา 14 วัน หากที่อยู่อาศัยมีสถานที่ไม่เหมาะสมสำหรับการกักตัว ให้แจ้งต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อเข้ากักตัวที่สถานกักตัวที่รัฐจัดไว้ให้ และขอความร่วมมือกับผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสใกล้ชิดต้องไม่ปกปิดข้อมูล ไทม์ไลน์ แก่ทีมสอบสวนโรค เพราะจะทำให้ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ทันท่วงที และจะนำไปสู่การแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

คุมเข้มคลัสเตอร์บ้านแหวนพบติดเชื้อ14ราย

              

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่พบคลัสเตอร์เพิ่มเติมที่ ครอบครัวหมู่ 8 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดงจำนวน 8 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 14 ราย โดยการติดเชื้อเริ่มจากภายในครอบครัว ก่อนที่จะขยายไปสู่ครอบครัวอื่นที่ใกล้ชิดกัน ผู้ติดเชื้อที่พบใหม่ 2 ราย เป็นคนรับจ้างดูแลลูกของแรงงานต่างด้าวที่พักอยู่ละแวกนั้น ซึ่งจากการตรวจเชิงรุกพบเด็กต่างด้าวและพ่อ-แม่ รวม 3 ราย ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังได้มีการกระจายเชื้อไปสู่คนในครอบครัวที่อยู่ละแวกบ้านเดียวกันอีก 2 ราย ซึ่งในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จะได้มีการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในชุมชน เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวพักอาศัยอยู่จำนวนมาก

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม จำนวน 34 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย โดยมาจากกรุงเทพมหานคร 1 ราย และลำพูน 1 ราย ส่วนอีก 32 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสในสถานที่ทำงาน แล้วกระจายสู่ครอบครัว ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ตำบลหางดง อำเภอฮอด 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 121 ราย, คลัสเตอร์ร้านหมูใจดี หมู่ที่ 10 อำเภอสันกำแพง 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 27 ราย, คลัสเตอร์บริษัทคำหล้าฟ้าว ไนท์บาซาร์ และครอบครัวในตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 13 ราย โดยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงในที่ทำงาน เป็นผู้สัมผัสในชุมชนติดจากครอบครัวที่ไปรับประทานอาหารร่วมกันและเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับพนักงานที่มีผลบวกไปก่อนหน้านี้

คลัสเตอร์ JB Printing หนองแฝก อำเภอสารภี 2 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 16 ราย เป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเดิม ตรวจพบระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม , โกดังลำไยเจ๊นา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จำนวน 4 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 7 ราย เป็นกลุ่มคนงานเก็บลำไยที่เดินทางมาจากอำเภออมก๋อยในช่วงวันที่ 13-27 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งพบเชื้อจากการตรวจ Antigen Test Kit ก่อนเดินทางกลับเข้าพื้นอำเภออมก๋อย ซึ่งในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จะได้มีการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในชุมชน, บริษัท บีไบรเทอร์ โซลาเซลล์ 3 ราย, บริษัทท็อปคาร์เร้นท์ และครอบครัว 3 ราย, เทศบาลนครเชียงใหม่ 2 ราย, ร้าน 9P Kitchen ตำบลช้างเผือก 3 ราย และสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 2 ราย