svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เช็กเลย! กกต.สรุปผลเลือก สว. 77 จ.ทั่วไทย ผ่านลุ้นต่อระดับประเทศ 3 พันคน

เช็กเลย! กกต .สรุปผลการเลือกสว. ระดับจังหวัด มีผู้ผ่านเข้ารอบ ลุ้นต่อในระดับประเทศ 3,000 ราย เป็นชาย 2,164  หญิง 836 

17 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต. )ได้สรุปรายงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดว่า จากจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอมาเลือกในจังหวัด จำนวน 23,645 รายแบ่งเป็นชาย 15,078 ราย  หญิง 8,567 ราย

และจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด หลังการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อแล้ว จำนวน 23,561ราย แบ่งเป็นชาย15,021 ราย หญิง  8,540 ราย พบว่ามีจำนวนผู้มารายงานตัวรอบแรก จำนวน  23,064 ราย เป็นชาย 14,743 ราย เป็นหญิง 8,321  ราย จำนวนผู้ไม่มารายงานตัวรอบแรก จำนวน 497 ราย แบ่งเป็นชาย  278  รายเป็นหญิง 219 ราย

ส่วนจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด รอบแรกจำนวน 7,000 ราย เป็นชาย 4,861 ราย เป็นหญิง 2,139 ราย และจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดไประดับประเทศ จำนวน 3,000 ราย แบ่งเป็นชาย   2,164  ราย เป็นหญิง  836 ราย