ตรัง - มติกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง เปิดเดินรถโดยสารสาธารณะเข้า -ออก จ.ตรังใน 6 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดภาคใต้ ยกเว้นพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มห้ามเข้าออกโดยเด็ดขาด รวมทั้งจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และต้องจัดที่นั่งเพียง 75% ของจำนวนที่นั่งของรถ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

มติกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ที่มีนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม ได้ร่วมกันพิจารณามาตรการควบคุมป้องกันพื้นที่จากการระบาดของเชื้อโควิด-19 หลัง ศบค.กลางมีมติคลายล็อก โดยมติกรรมการโรคติดต่อจ.ตรัง มีมติให้เปิดการเดินรถโดยสารสาธารณะ เข้า-ออก จังหวัดตรัง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่  จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล โดยจำนวนผู้โดยสารเพียง 75% ของที่นั่งภายในรถ และต้องจัดการระบายอากาศ  การแวะพักตามช่วงเวลา ที่สาธารณสุขกำหนด

มติกรรมการโรคเปิดเดินรถบางเส้นทางใน 6 เส้นทางภาคใต้ มติกรรมการโรคเปิดเดินรถบางเส้นทางใน 6 เส้นทางภาคใต้  
 

ส่วนจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังไม่อนุญาตให้เดินรถเข้าพื้นที่จังหวัดตรังโดยเด็ดขาด รวมทั้งจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  ส่วนการเดินทางเข้าจังหวัดตรังด้วยรถอื่นๆ  ยังคงตั้งด่านและคงมาตรการเดิมต่อไป รวมทั้งยังคงปิดสถานที่เสี่ยง 14 ประเภท ได้แก่ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการพนันต่อไป ส่วนร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ถนนคนเดิน และตลาดนัดกลางคืน อนุญาตเปิดได้ถึงเวลา 22.00 น.และสั่งการให้นายอำเภอรวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโควิด-19 ของอำเภอได้ตรวจสอบร้านอาหาร กรณีมีการนั่งดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งยังไม่อนุญาตให้จำหน่าย และการดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารก็เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการนั่งและพูดคุยกันเป็นเวลานาน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ยังคงเปิดถึงเวลา 20.00 น.   และยังไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติทุกประเภท  ส่วนแรงงานไทย ไม่อนุญาตเฉพาะแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและแรงงานก่อสร้าง  และคงมติเดิม คือ ไม่อนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกประเภทตลอดภาคเรียนที่ 1  ยกเว้นประเภทอาชีวศึกษา 

มติกรรมการโรคเปิดเดินรถบางเส้นทางใน 6 เส้นทางภาคใต้ มติกรรมการโรคเปิดเดินรถบางเส้นทางใน 6 เส้นทางภาคใต้
 

ส่วนการเดินทางด้วยสายการบิน นับจากวันที่ 1 กันยายน มีเฉพาะสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น โดยมีการเดินอากาศในวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันศกร์ จนถึงกลางเดือนกันยายน มี 6 เที่ยว  โดยสายการบินนกแอร์จะงดบินในช่วง 1-15 กันยายน หลังวันที่ 16 กันยายน จะรอแจ้งอีกครั้ง ส่วนสายการบินแอร์เอเชียยังคงงดบินในเดือนกันยายน โดยมติคณะกรรมการโรคติดต่ออนุญาตให้เดินทางเฉพาะผู้ที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มเท่านั้น หรือมีการตรวจด้วยวิธี RT -PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือมีบัตรรับรองแพทย์แสดงว่าหายจากโควิด 19 ไม่เกิน 90 วัน นอกจาก 3 กลุ่มนี้ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางโดยอากาศยาน

มติกรรมการโรคเปิดเดินรถบางเส้นทางใน 6 เส้นทางภาคใต้ ภาพ/ข่าว คนิตา สีตอง...ตรัง