ศรีสุวรรณ นำชาวบ้านผู้ปลูกยาเส้นและพ่อค้ารับซื้อยาเส้นจากเพชรบูรณ์ ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน อ้างถูกสรรพากรเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำชาวบ้านผู้ปลูกยาเส้นและพ่อค้ารับซื้อยาเส้นจากเกษตรมายื่นหนังสือร้องเรียน ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องจากถูกสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ พื้นที่สาขาหล่มสัก เรียกเก็บภาษีแบบซ้ำซ้อน และภาษีย้อนหลังอย่างไม่เป็นธรรม อันอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.62 ประกอบ ม.73

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2564 กรมสรรพากรได้สั่งการไปยังสรรพากรพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเร่งรัดให้เกษตรกรและผู้รับซื้อยาเส้น เร่งชำระภาษี ภงด.90 เสียโดยเร็ว รวมทั้งต้องชำระย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 – 2563 และครึ่งปีแรกของปี 2564 ด้วย

 

ทั้งๆที่ทุกคนต่างได้ชำระภาษีสรรพสามิตในรูปแบบของการซื้ออากรแสตมป์ยาเส้นมาใช้แล้ว ในอัตรา กก. ละ 100 บาท และชำระภาษ๊ให้กองทุนอื่น ๆ อีกรวมเป็น กก.ละ 117.50 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากอยู่แล้ว ซึ่งในอดีตมีการเรียกเก็บเพียง กก.ละ 5 บาทเท่านั้น

 

ศรีสุวรรณ นำชาวเพชรบูรณ์ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ถูกเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อน

สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ต้องชำระภาษีดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 เท่า หรือ 2,000% เลยทีเดียว และเมื่อกรมสรรพากร มาดำเนินการเรียกเก็บภาษีเงินได้ ภงด.90 เพิ่มขึ้นมาอีก ถือได้ว่าเป็นการเรียกเก็บภาษีแบบซ้ำซ้อน ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้รับซื้อยาเส้นขนาดเล็ก โดยชัดแจ้ง

 

นอกจากนั้นการเรียกเก็บภาษี ภงด.90 ย้อนหลังจากเกษตรกรและผู้ค้ายาเส้นรายเล็กๆ ดังกล่าวย้อนหลัง ถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจหรือดุลยพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการยาเส้นพื้นเมืองทุกคนต่างต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายโดยที่รายรับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด กลับมาถูกซ้ำเติมจากการใช้อำนาจและการใช้ดุลยพินิจที่ขาดความเป็นธรรมดังกล่าวของสรรพากรพื้นที่

 

ศรีสุวรรณ นำชาวเพชรบูรณ์ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ถูกเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อน

"ด้วยเหตุดังกล่าว ตัวแทนชาวบ้านผู้ปลูกยาเส้นและพ่อค้ารับซื้อยาเส้น จึงมาร้องขอให้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ช่วยร้องเรียนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.230(1) ประกอบ พรป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2561 ม.22(1) ในการเสนอแนะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแค่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุเสีย หากไม่เป็นผลจะได้นำความไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป" นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด