กทม. ประกาศแล้ว มาตราการป้องกันโควิด-19 กลุ่มกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม 11 ข้อที่ต้องปฏิบัติ จำกัดเวลาไม่เกิน 20.00 น.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 สิงหาคม 2564  กทม. มีการประกาศมาตราการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด  ประเภทกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน  2564  กำหนดเวลา ไม่เกิน 20.00 น.  จำกัดผู้ใช้บริการในร้าน  หากเป็นห้องปรับอากาศ  เปิดรับไม่เกิน 50 % ของจำนวนที่นั่งปกติ  แต่หากเป็นการบริโภค ในพื้นที่เปิดอากาศถ่ายเทได้ดี เช่น  ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น  ให้มีจำนวนที่นั่งบริโภคไม่เกิน 75 % ของจำนวนที่นั่งปกติ  ห้ามบริโภคสุรา  หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน 

 

สิ่งที่เป็นกติกา ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคดังนี้ 


1.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2.ให้ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการ  สวมหน้ากากอนามัย  หรือ หน้ากากผ้า
3.ให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่  หรือแอลกอฮอล์เจล หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
4.ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่ง อย่างน้อย 2 เมตร กรณีมีระยะห่างไม่ถึง 2 เมตรต้องจัดให้มีฉากกั้น 
5.ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด
 

6.มีมาตรการคัดกรอง อาการไอ หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัดก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ให้รายงานหน่อยงานที่รับผิดชอบ กรณีพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด
7.ลดเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และลดการใช้เสียงดังภายในร้าน
8.กรณีการจำหน่ายอาหารบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบเป็นการบริโภคโดยงดการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
9.จัดให้มีคิว มีพื้นที่รอคิว  ที่มีที่นั่ง หรือ ยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
10.จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี  รวมทั้งห้องสุขา
11.เพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่น  ในการติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่  ตามที่รัฐบาลกำหนดเช่น ไทยชนะ หมอชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน