svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

สธ.เตรียมชง ครม. ซื้อวัคซีน “แอสตราเซเนกา-ไฟเซอร์” จากอียู

27 สิงหาคม 2564
936

สธ.เตรียมเสนอ ครม. ซื้อวัคซีนโควิด “แอสตราเซเนกา-ไฟเซอร์” จากสภาพยุโรปราวๆ 20 ล้านโดส เคาะกรอบวงเงินเร็วๆ นี้

วันนี้ (27 ส.ค.) มีรายงานว่า ในการ ศบค. ชุดใหญ่ ที่ประชุมได้รับทราบแผนความก้าวหน้าในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 แผนการจัดหา 137.5 ล้านโด๊ส ผู้ผลิตส่งมอบแล้วและรับแล้ว 40.3 ล้านโด๊ส รอส่งมอบ 97.2 ล้านโด๊ส และรวมวัคซีนบริจาคและแลกเปลี่ยน 4.1 ล้านโด๊ส 

สธ.เตรียมชง ครม. ซื้อวัคซีน “แอสตราเซเนกา-ไฟเซอร์” จากอียู

และที่ประชุมยังรับทราบจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรครายงานว่า ได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลว่า สหภาพยุโรป (อียู) มีวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทแอสตราเซเนกาและบริษัทไฟเซอร์ ที่สามารถขายต่อให้ประเทศไทยได้ แต่การซื้อขายจะต้องผ่านคณะกรรมการอำนวยการของสหภาพยุโรป จึงจะต้องประสานกับประเทศสมาชิกที่พร้อมขายวัคซีนให้ไทย ซึ่งวัคซีนจะถูกจัดส่งตรงจากบริษัทผู้ผลิต ไม่ใช่การส่งวัคซีนที่มีอยู่แล้วในประเทศสมาชิก

สธ.เตรียมชง ครม. ซื้อวัคซีน “แอสตราเซเนกา-ไฟเซอร์” จากอียู

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ต่อจากสหภาพยุโรป ได้แก่ วัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน 2 ล้านโด๊สต่อเดือน ในเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2564 เป็นระยะเวลาเวลา 4 เดือน และวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 2.5-3 ล้านโด๊สต่อเดือน ในเดือน ก.ย.-ธ.ค.2564 เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาการจัดซื้อและกรอบวงเงินต่อไป

สธ.เตรียมชง ครม. ซื้อวัคซีน “แอสตราเซเนกา-ไฟเซอร์” จากอียู