หลังจากที่จุฬาฯได้สร้างวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือ ChulaCov-19 ผลการทดสอบวัคซีน ChulaCov19 ระยะที่ 1 พบว่า สามารถสร้างแอนติบอดีสูงมาก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 สิงหาคม 2564  ผลการทดสอบวัคซีน ChulaCov19 ระยะที่ 1 พบว่า อาสาสมัครมีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ดี กระตุ้นแอนติบอดีได้สูงมาก รวมถึงสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดที-เซลล์ ซึ่งช่วยกำจัดและควบคุมเชื้อไวรัสที่อยู่ในเซลล์ของผู้ติดเชื้อได้

 

จากการติดตามอาการในกลุ่มอาสาสมัครหลังฉีดวัคซีนครบ 7วัน พบว่ามีอาการข้างเคียงเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนใหญ่เกิดอาการขึ้นหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เช่น ปวดบริเวณที่ฉีด เพลีย ไข้ หนาวสั่น และหายได้เองภายใน 1-3วัน

การทดสอบวัคซีน Chulaov19 ระยะต่อไปจะเข้าสู่การทดสอบทางคลินิกระยะที่ 2  ในกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 150- 300 คน โดยจะเริ่มก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม 2564  และทำการทดสอบเพิ่มเติม ระยะที่ 2 บี หรือระยะที่ 3  คืบหน้าการทดสอบวีคซีน ChulaCOV-19 ระยะที่ 1