ยะลา - กลุ่มโอรังอัสรี หรือกลุ่มลาซะ หรือที่เรียกกันว่า ชนเผ่าซาไก ออกจากป่าดงดิบฮาลา-บาลา หอบลูกหลาน ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิดเพื่อร่วมเปิดเมืองเบตง ขณะที่ จนท.ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สกัดคนเข้าพื้นที่ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนห้ามเข้าพื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 สิงหาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503) หมู่ที่ 3 บ้าน กม. 36 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เบตง นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา พร้อมด้วย นายวรวิทย์ อัครโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายอารี หนูชูสุข ปลัด อบต.อัยเยอร์เวง นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตง และ จนท.อบต.อัยเยอร์เวง ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุก

ชนเผ่า "ซาไก" ยกครอบครัวฉีดวัคซีนหวังเปิดท่องเที่ยวเบตง

พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่มาฉีดวัคซีน เดินหน้าปูพรมฉีดวัคซีนในพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้ได้หมู่บ้านละ 70% ซึ่งได้กำหนดเป้าหมาย ในวันนี้ จำนวน 600 คน ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยทาง อบต.อัยเยอร์เวงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกรูปแบบเพื่อให้คนในพื้นที่มาฉีดวัคซีนตามเป้าที่วางไว้โดยในวันนี้ใครที่มาฉีดวัคซีนจะได้มุ้งคนละ 1 หลังทันที พร้อมลุ้นรางวัลอีกมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย เช่น พัดลม เตาแก๊ส เป็นต้น ซึ่งภาพรวมในการฉีดวัคซีนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา รวมภาพในการฉีดวัคซีนกว่า 76% แล้ว

ชนเผ่า "ซาไก" ยกครอบครัวฉีดวัคซีนหวังเปิดท่องเที่ยวเบตง
 

ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้เร็วที่สุด หลังจากนั้นจะได้เร่งเปิดเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ หลังสถานการณ์โควิด-19 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมาเป็นระยะเวลานานร่วมกว่า 2 ปี ทำให้ อบต.อัยเยอร์เวง ได้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการเชิงรุกในทุกหมู่บ้านให้มีการฉีดวัคซีนตามเป้าที่ตั้งไว้รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ให้มาทำการฉีดวัคซีน

ชนเผ่า "ซาไก" ยกครอบครัวฉีดวัคซีนหวังเปิดท่องเที่ยวเบตง

ขณะที่กลุ่มโอรังอัสรี หรือกลุ่มลาซะ ที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบฮาลา-บาลา หมู่9บ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่มีสมาชิกร่วมกันทั้งหมดกว่า50คนกลัวคนเมืองจะนำเชื้อโควิด-19 มาแพร่กระจายสู่กลุ่มโอรังอัสรี หรือกลุ่มลาซะจึงได้หอบลูกหลานมาทำการฉีดวัคซีนเพราะที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมักจะเดินทางเข้าไปชมทับที่อาศัยอยู่ในป่าพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในการเข้ามาเยี่ยมกลุ่มโอรังอัสรี หรือกลุ่มลาซะ

ชนเผ่า "ซาไก" ยกครอบครัวฉีดวัคซีนหวังเปิดท่องเที่ยวเบตง

ด้านนายเอก ยังอภัย ณสงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า กลุ่มโอรังอัสรี หรือกลุ่มลาซะ อาศัยอยู่ที่หมู่9บ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นชุมชนที่มีสมาชิกจำนวน50คน6ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างถางป่า ถางสวน ตัดหญ้า กรีดยาง ซึ่งบางคนสามารถพูดภาษามาลายูได้คล่องแคล่ว และสามารถพูดภาษาไทยกลางได้ในระดับที่สื่อสารกันได้

ชนเผ่า "ซาไก" ยกครอบครัวฉีดวัคซีนหวังเปิดท่องเที่ยวเบตง
 

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรังอัสลี) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อน และบริหารจัดการในรูปแบบของนิคมสร้างตนเอง สนับสนุนด้วยการจัดสรรที่ดิน ชั่วคราว ให้สามารถมีพื้นที่ทำกิน เลี้ยงดูตนเองและประชากรในกลุ่มได้ สนับสนุนให้เข้าถึงการบริการของรัฐด้านต่าง ๆ ด้วยการออกบัตรรับรองสถานะเพื่อยืนยันตัวตนชั่วคราว ซึ่งมีจำเป็นอย่างยิ่ง ที่กลุ่มเหล่านี้ควรจะได้รับการดูแลสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เพื่อการดำรงชีวิต

ชนเผ่า "ซาไก" ยกครอบครัวฉีดวัคซีนหวังเปิดท่องเที่ยวเบตง

เช่น การเข้าถึงการศึกษาที่ให้ตรงตามความเหมาะสมของกลุ่ม การเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นแก่เด็ก รวมถึงการบริการด้านสาธารณสุข เป็นต้นซี่งในวันนี้กลุ่มชาติพันธุ์มานิจำนวน 10 คนได้ทยอยออกมารับการฉีดวัคซีนก่อน ส่วนคนที่เหลือก็จะตามมาฉีดจนครบทั้งเผ่า

ขณะที่จุดตรวจ กม.23ได้มีการตรวจเข้มผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเบตง ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ถึงจะเข้าเมืองเบตงได้ ขณะที่สถานการณ์covid-19ในอำเภอเบตง พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รวมผู้ป่วยสะสม 585รายเสียชีวิตสะสม รวม 6 ราย

ชนเผ่า "ซาไก" ยกครอบครัวฉีดวัคซีนหวังเปิดท่องเที่ยวเบตง

ภาพ/ข่าว โดย:
เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา