svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

เบตงฉีดวัคซีนอันดับ 1 ของยะลา เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมาย

ยะลา - โรงพยาบาลเบตงร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเบตงออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก หมู่บ้านนำร่องในพื้นที่ ต. อัยเยอร์เวง เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมายฉีดวัคซีน 70% ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีน 55.38% นำอันดับ 1 ของจังหวัดยะลา

16 สิงหาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง หมู่ที่ 1 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลานายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง พร้อม นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง นำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง เพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ ลดการติดเชื้อ ลดการป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยฉีดวัคซีนให้ได้หมู่บ้านละ 70%  ของประชากรตามทะเบียนราษฎร์

เบตงฉีดวัคซีนอันดับ 1 ของยะลา เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมาย
 

โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ และกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ให้ความสนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (AstraZeneca) กันอย่างคึกคัก โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.อัยเยอร์เวง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ลดความแออัด และให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมากที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่จะมารับวัคซีนเป็นสำคัญและกำหนดเป้าหมายในรอบต่อไป ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านอัยเยอร์เวง จำนวน 200 คนหมู่ที่ 2  บ้านกม.32 จำนวน 100 คน หมู่ที่ 3  บ้าน กม.36 จำนวน 80 คนหมู่ที่ 6  บ้าน กม.36 จำนวน 80 คน หลักจากวันนี้จะมีการฉีดตามหมู่บ้านเป้าหมายอีกสองหมู่บ้านในสัปดาห์นี้ คือวันพุธ สิงหาคม 2564 หมู่ที่ 9  บ้านนากอ จำนวน 200 คน ฉีดที่หมู่บ้านวันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 หมู่ที่ 8 บ้านอัยเยอร์ควีน  จำนวน 400 คน ฉีดที่หมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านธารมะลิ  รพ.สต. กำหนดไปฉีดที่หมู่บ้าน

เบตงฉีดวัคซีนอันดับ 1 ของยะลา เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมาย เบตงฉีดวัคซีนอันดับ 1 ของยะลา เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมาย

 

เบตงฉีดวัคซีนอันดับ 1 ของยะลา เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมาย นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวว่า โรงพยาบาลเบตงและสาธารณสุขอำเภอเบตงได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษา รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 70% ตามเป้าหมายให้เร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้ประชาชนในอำเภอเบตง เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 55.38 % เป็นอันดับ 1 ของจังหวัดยะลา โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 78.48% กลุ่ม อสม.ฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 70.17 % และกลุ่มอายุ 18-59 ฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 48.18% โดยเมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเบตง จำนวน 1,626 คน ส่วนวันนี้ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ตามหมู่บ้านนำร่องในพื้นที่ ต. อัยเยอร์เวง โดยเตรียมวัคซีนไว้บริการฉีดให้กับประชาชน จำนวน 600 โดส โดยแบ่งการฉีดวัคซีนในช่วงเช้า 300 คน และช่วงบ่าย อีก 200 คน ทั้งนี้ แม้จะฉีดวัคซีนแล้ว เราก็ยังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่เข้าไปในสถานที่เสี่ยงและสถานที่แออัด

เบตงฉีดวัคซีนอันดับ 1 ของยะลา เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมาย

ภาพ/ข่าว...เจษฎา สิริโยทัย / อ.เบตง จ.ยะลา