ผู้ว่าโคราช วอร์รูมซ้อมแผนรับมือน้ำท่วม ห่วง 3 ลุ่มน้ำอ่อนไหว สั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 32 อำเภอ รับมือฝนหลังอุตุฯเตือน

27 สิงหาคม 2564  ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดนครราชสีมา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา นายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ในช่วงฤดูฝน  เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร เพื่อนำไปสู่แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี ปภ.จังหวัด ชลประทานจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเขื่อน  ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 21  ผู้แทนนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ  ประชาสัมพันธ์จังหวัด  ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันประชุมซักซ้อม ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ 
พร้อมรับมือน้ำท่วม สั่งตั้งศูนย์ฯรับมือฝนหลังอุตุเตือน

พร้อมรับมือน้ำท่วม สั่งตั้งศูนย์ฯรับมือฝนหลังอุตุเตือน

 

นายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อซักซ้อมแผนและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ว่าในพื้นที่ประเทศไทย จะเกิดมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 26-29  สค.64 นี้  พร้อมมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย  
 

ทั้งนี้ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอในเขตลุ่มน้ำ  ทั้งในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง ซึ่งน้ำจะผ่านพื้นที่ อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน  อ.ขามทะเลสอ อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.เฉลิมพระเกียรติ ลุ่มน้ำลำพระเพลิง น้ำจะผ่าน อ.ปักธงชัย และ อ.โชคชัย  ลุ่มน้ำเชียงไกร น้ำจะผ่าน อ.ด่านขุนทด อ.โนนไทย และ อ.โนนสูงและกลุ่มน้ำอื่นๆ ทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเตรียมความพร้อม  โดยทั้ง 3 ลุ่มน้ำถือเป็นพื้นที่อ่อนไหวและน่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนทุกพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ พยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด   
พร้อมรับมือน้ำท่วม สั่งตั้งศูนย์ฯรับมือฝนหลังอุตุเตือน

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ