กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 – เทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 สิงหาคม 2564 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร จึงได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของเมืองและทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับมีสถานที่และหน่วยงานราชการสำคัญต่าง ๆ เช่น โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ, ศูนย์อุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์อากาศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ, สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฯลฯส่งผลให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทช.จึงได้ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 – เทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+200 และ กม.ที่ 2+900 ถึง กม.ที่ 3+875 ระยะทาง 3.175 กิโลเมตร และช่วงบริเวณหน้าสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ก่อสร้างเป็น 6 ช่องจราจร จาก กม.ที่ 2+200 ถึง กม.ที่ 2+900 ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 3.875 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 แห่ง และระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่หนาแน่น รองรับการขยายตัวของพื้นที่ในอนาคต สนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor ; EEC) รวมถึง ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งและการท่องเที่ยวบริเวณจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย สอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ปัจจุบันโครงการฯ มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 68 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับโครงสร้างทาง งานชั้นโครงสร้างทางและงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวได้มีการตอกเสาเข็มปูพรมเต็มพื้นที่พร้อมแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนก่อสร้างโครงสร้างคันทาง เพื่อป้องกันการทรุดตัวบนพื้นที่ดินอ่อนอีกด้วย โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณปลายปี 2564 นี้

ทางหลวงชนบท ขยายถนน สป.1011 จ.สมุทรปราการ คืบ 68% รองรับอีอีซี ทางหลวงชนบท ขยายถนน สป.1011 จ.สมุทรปราการ คืบ 68% รองรับอีอีซี

ทางหลวงชนบท ขยายถนน สป.1011 จ.สมุทรปราการ คืบ 68% รองรับอีอีซี

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด