กรมทางหลวงชนบทดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจราจรบนถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.3025 จ.อุบลราชธานี รองรับการคมนาคมขนส่ง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 สิงหาคม 2564  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจราจรบนถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.3025 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 – บ้านห้วยยาง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทำการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นจำนวน 3 ช่วง ได้แก่ ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 2+674, กม.ที่ 5+100 ถึง 8+600 และ กม.ที่ 17+200 ถึง 19+526 รวมระยะทาง 8.5 กิโลเมตร 

ทางหลวงชนบทปรับปรุงถนน 3025 อุบลฯ แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดโดยรอบ เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนสายทาง เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ในการพัฒนามาตรฐานงานทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทางหลวงชนบทปรับปรุงถนน 3025 อุบลฯ แล้วเสร็จ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด