(ถ่ายทอดสด) แนวร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์และคุ้มครองเด็กในประเทศไทย เปิดตัวกลุ่มองค์กรและบุคคลที่เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิ พร้อมมุ่งมั่นในการทำงานปกป้องการล่วงละเมิดในชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย การแสวงประโยชน์โดยมิชอบ และการป้องกันค้ามนุษย์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 สิงหาคม 2564 แนวร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์และคุ้มครองเด็กในประเทศไทย เปิดตัวโดยการรวมกลุ่มองค์กรและบุคคลที่เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิ พร้อมมุ่งมั่นในการทำงานปกป้องการล่วงละเมิดในชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย การแสวงประโยชน์โดยมิชอบ และการป้องกันค้ามนุษย์ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ดีขึ้น

 

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่มุ่งปฏิบัติการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก รวมถึงบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ประสบปัญหาซึ่งเป็นเด็ก เยาวชน ผู้เสียหายและผู้ที่เสี่ยงจากการถูกค้ามนุษย์ทุกรูปแบบได้รับความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต

ชมสด กำหนดการจัดเสวนาออนไลน์
เรื่อง "การยกระดับและพัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย" และการเปิดตัว "แนวร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์และคุ้มครองเด็กประเทศไทย" หรือ Thailand Anti-TIP and Child Protection Coalition (TIP ACT Coalition)
วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 - 16:45 น.

 

สนับสนุนโดย สำนักงาน ป.ป.ช.

 

เปิดตัวแนวร่วมกลุ่มองค์กรป้องกันค้ามนุษย์ในสถานการณ์โควิด-19

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด