วันนี้โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดให้ Walk-in ให้ประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้ฉีดวัคซีน โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ - 27 สิงหาคม 2564

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้โรงพยาบาลพริ้นซ์  สุวรรณภูมิ เปิดให้ Walk-in ให้ประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้ฉีดวัคซีนโควิด โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ - 27 สิงหาคม 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ต้องรีบฉีดวัคซีนโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้นกัน โดยในวันนี้ 23 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนโควิดให้แก่ประชาชน 5 กลุ่ม ดังนี้

เริ่มวันนี้! รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนประชาชน 5 กลุ่ม

  1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 23 สิงหาคม 2504) 
  2. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรังระยะ 5, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ในระหว่างเคมีบำบัด, รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด, โรคเบาหวาน, โรคอ้วนที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกาย มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  3. หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)
  4. ผู้ป่วยเอชไอวี, จิตเวช, ออทิสติก และผู้ที่ดูแลตัวเองไม่ได้รวมถึงผู้ดูแล 1 ท่าน
  5. ผู้มีนัดหมายรับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเพื่อให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภาครัฐ ขอความกรุณาท่านเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
  • บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ (ตัวจริงเท่านั้น)
  • ปากกาส่วนตัว
  • เอกสารใบยินยอมรับวัคซีนของโรงพยาบาล โดยดาวน์โหลด ผ่านทาง QR code : https://qrco.de/bcIcIn 
  • บัตรนัดเข็ม 2 หรือหลักฐานการนัดหมายรับวัคซีนเข็ม 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

เริ่มวันนี้! รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนประชาชน 5 กลุ่ม  

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะเปิดรับคิว Walk-in ก่อนเวลาให้บริการ 30 นาทีเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ให้บริการผู้ที่มีเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนครบถ้วน โดยให้บริการตามลำดับ เฉพาะช่วงเวลาที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น เพื่อลดความแออัดและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างของกระทรวงสาธารณสุข
ลงทะเบียนที่ลิ้งค์ >> : https://www.princsuvarnabhumi.com/news-21082021/

เริ่มวันนี้! รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนประชาชน 5 กลุ่ม