ศบศ. เปิดเผยคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้อนุมัติสินเชื่อฟื้นฟู พักหนี้แล้วกว่า 1 แสนล้านบาท คาดรับเงินเยียวยานักเรียนได้ภายใน 31 ส.ค. เร่ง เชื่อม คนละครึ่ง กับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ ใช้ ต.ค. นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 สิงหาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบศ.) เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อนุมัติสินเชื่อฟื้นฟู พักทรัพย์ พักหนี้แล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ขณะที่ยอดใช้จ่ายมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐทะลุ 6.6 หมื่นล้าน คาดรับเงินเยียวยานักเรียนได้ภายใน 31 ส.ค. เร่ง เชื่อม คนละครึ่ง กับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่

ศบศ. เร่งเชื่อมระบบ “คนละครึ่ง” กับ “ฟู้ดเดลิเวอรี่” ให้ทันใช้ ต.ค. นี้

โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้ร่วมดำเนินการ 2 มาตรการหลัก ได้แก่

 

1.มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู) วงเงิน 250,000 ล้านบาท ความคืบหน้ามีสินเชื่อฟื้นฟูที่อนุมัติแล้ว92,316 ล้านบาท ผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 30,194 ราย โดยมีวงเงินอนุมัติเฉลี่ยอยู่ที่ 3.1 ล้านบาทต่อราย

 

2.มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิซื้อทรัพย์สินนั้นคืนในภายหลัง (มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้) วงเงิน100,000 ล้านบาท มีมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอน 10,510.61 ล้านบาท จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ65 ราย

 

ทั้งนี้ ทั้ง 2 โครงการเป็นมาตรการที่รัฐบาลตอบสนองต่อภาคเอกชน ให้สามารถเข้าถึงเงินสินเชื่อได้มากขึ้น เสริมสภาพคล่องและการลงทุน สนับสนุนวงเงินในการดูแลสินทรัพย์ให้ภาคธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรุนแรงยังสามารถกลับมาทำธุรกิจตามปกติ หลังจำเป็นต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี 23 มีนาคม 2564 ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)