โควิด-19 และมาตรการควบคุมการระบาด ส่งผลให้ธุรกิจฟู้ด เดลิเวอรี่ ขยายตัวต่อเนื่อง ท้าทายผู้บริการในการแข่งขันหวังชิงยอด ซึ่งปี 2564 คาดว่าจะมีมูลค่ารวมสูงถึง 5.31 – 5.58 หมื่นล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 สิงหาคม 2564 การยกระดับของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้บริการธุรกิจจัดส่งอาหาร (Food Delivery) กลายมาเป็นช่องทางการสร้างรายได้หลักของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกับการทำตลาดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จัดส่งอาหาร ทั้งการจัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดส่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร ดึงดูดผู้บริโภครายใหม่และเพิ่มความถี่ในการใช้งานของผู้บริโภครายเดิม

 

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ทั้งปี 2564 ปริมาณการสั่งอาหารจัดส่งที่บ้านน่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 120 ล้านครั้ง หรือเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 ในปี 2562 ที่มีจำนวนประมาณ 35 – 45 ล้านครั้ง

ขณะที่ธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังที่พัก (Food Delivery) ในปี 2564 จะมีมูลค่ารวมสูงถึง 5.31 – 5.58 หมื่นล้านบาท หรือขยายตัวสูงถึงร้อยละ 18.4 – 24.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

โควิด-19 ดันฟู้ด เดลิเวอรี่ โต 3 เท่า มูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท

 

ทั้งนี้ วิถีการใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการจัดส่งอาหารไปยังที่พัก  โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการสั่งอาหารที่น่าสนใจ ได้แก่

 

1.ระดับราคาเฉลี่ยต่อครั้งที่สั่งลดลงร้อยละ 20-25 จากปีก่อน จากปัจจัยด้านกำลังซื้อและการอัดโปรโมชั่นของผู้ประกอบการ

 

2. ร้านอาหารข้างทาง (Street Food) และคาดว่าจะมีส่วนแบ่งรายได้มากกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่ารวมของธุรกิจจัดส่งอาหาร จากเดิมในปี 2563 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 29 

 

3. พื้นที่การสั่งอาหารขยายสู่บริเวณกรุงเทพฯรอบนอกและพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมากขึ้น สอดรับกับการปรับรูปแบบการทำงานของภาคธุรกิจมาเป็น Work from home และ Hybrid working

 

กล่าวโดยสรุป สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงและส่งผลต่อกิจกรรมการเข้ารับบริการในร้านอาหาร ทำให้ธุรกิจจัดส่งอาหารจะยังคงเป็นช่องทางที่สำคัญของผู้บริโภคและผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ทำให้มูลค่าของธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังที่พักน่าจะยังขยายตัวต่อเนื่อง

โควิด-19 ดันฟู้ด เดลิเวอรี่ โต 3 เท่า มูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ดีธุรกิจ Food Delivery ยังคงมีโจทย์ความท้าทายที่สำคัญ อาทิ การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จัดส่งอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการทั้งที่อยู่ในธุรกิจร้านอาหารและผู้ประกอบการนอกธุรกิจร้านอาหารสนใจเข้ามาลงทุนในตลาด Food Delivery ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

โควิด-19 ดันฟู้ด เดลิเวอรี่ โต 3 เท่า มูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท ​​

โควิด-19 ระบาดยาวนาน ส่งผลให้การแข่งขันธุรกิจจัดส่งอาหาร (Food Delivery) รุนแรงมากขึ้น กอรปกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคของรัฐไปจนถึงการจำกัดการให้บริการของร้านอาหารเหลือเพียงการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันจัดส่งอาหาร ส่งผลกระทบต่อรายได้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ที่คาดว่ามูลค่ารวมของรายได้ธุรกิจร้านอาหารทั้งปี 2564 หายไปไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นล้านบาท ผลักดันให้ธุรกิจจัดส่งอาหารกลายเป็นช่องทางสร้างรายได้หลักของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

 

ข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด