svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

คนละครึ่งเฟส3 ยิ่งใช้ยิ่งได้ ใช้ผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี ต้น ต.ค.นี้

18 สิงหาคม 2564

ผู้ประกอบการเดลิเวอร์รี่ 6 ราย ขานรับนโยบายเข้าร่วม รับการใช้จ่ายผ่าน คนละครึ่งเฟส3-ยิ่งใช้ยิ่งได้ ต้นเดือน ต.ค. นี้ กระตุ้นการใช้จ่ายเงินของโครงการกว่า 5.7 หมื่นล้านบาท

18 สิงหาคม 2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมระบบแพลตฟอร์มดิลิเวอร์รี่การส่งสินค้า อาหารและบริการต่างๆ เข้ากับระบบโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล คาดว่า จะเริ่มนำมาใช้ได้ภายในเดือน ต.ค.นี้

นับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อต้นเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้ ยอดการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งอยู่ที่จำนวน 5.7 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น การใช้จ่ายผู้ร่วมโครงการ 2.92 หมื่นล้านบาท และ การเติมเงินของรัฐบาล 2.84 หมื่นล้านบาท

โดยผู้ประกอบการจะเข้าร่วมประมาณ 6 ราย ประกอบด้วย ไลน์แมน ฟู้ดแพนด้า โรบินฮู้ด แกร็บฟู้ด โกเจ๊ก และช้อปปี้ฟู้ด

การเชื่อมระบบของผู้ประกอบการดิลิเวอรี่กับคนละครึ่ง เป็นเรื่องที่ประชาชนและร้านค้าเรียกร้องตั้งแต่คนละครึ่งเฟสแรกแล้ว เพราะจากสถานการณ์โควิด19 ทำให้ประชาชนไม่สามารถออกเดินทางได้สะดวก รวมถึงการปิดบริการชั่วคราวของร้านค้าต่างๆ ทำให้การจับจ่ายใช้สอยแบบเฟสทูเฟสมีความยากลำบาก เมื่อนำแพลตฟอร์มดิลิเวอรี่มาใช้ จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยมีความคล่องตัวมากขึ้น และทำให้ยอดการใช้จ่ายในโครงการเพิ่มขึ้นด้วย

 

อย่างไรก็ตามเงินในระบบจากครึ่งละครึ่งเฟส3 รอบแรก จำนวน 1,500 บาท หากหมดแล้ว จะได้รับรอบ 2 ในวันที่ 1 ต.ค. 2564 นี้ ส่วนวงเงินงวดที่ 1 ไม่หมดก่อนวันที่ 1 ต.ค. นี้ ไม่ต้องเป็นกังวล จะไม่ถูกตัดวงเงิน เพราะกระทรวงการคลังได้ให้ระยะเวลาการใช้จ่ายจนถึงสิ้นปี 2564

 

เช็คสิทธ์ คนละครึ่งได้ที่นี่ 

https://www.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/information

 

สินค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

https://www.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/assets/download/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87.pdf