23 ส.ค.นี้ ประกันสังคม เริ่มโอนเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 39 พื้นที่ 13 จังหวัด คนละ 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรปชช. ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 เริ่มโอน 24-26 ส.ค.นี้

22 สิงหาคม 2564 การจ่ายเงินเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสำนักงานประกันสังคม จำนวน 5,000 บาท ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด รอบแรก และ 16 จังหวัดรอบสอง โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 จะได้รับเงินเขียวยาคนละ 5,000 บาท ส่วนมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท 

 

มาตรการช่วยเหลือดังกล่าว เป็นความหวังของประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากส่วนนี้ เพาะ 1.ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 2.มีปัญหาบัญชีปิด 

 

สำนักงานประกันสังคม กำหนดโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 ในวันที่ 23 ส.ค.64 สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่ 13 จังหวัด หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ประกาศล็อกดาวน์ เป็นวันแรก โดยจะได้รับเงินเยียวยาให้งวดแรกคนละ 5,000 บาท

 

จากนั้นวันที่ 24-26 ส.ค.64 จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดก่อน จากนั้นจึงจะจ่ายให้พื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้มที่เหลือ

คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 

ต้องมีสัญชาติไทย 

สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด) หรือ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด) 

 

กรณีเป็นผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงิน W (Wait) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

 

รับเงินเยียวยา5,000 บาท ได้รับเงินทุกมาตรา

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง

 

ครม.เร่งรัดกระทรวงแรงงาน ตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ขอให้โอนเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 10 จังหวัด ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 24 ส.ค.64 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงและได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ก่อนพื้นที่อื่นๆ 

 

อีกทั้งกำหนดให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มเติมในพื้นที่ 10 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 ส.ค.64 และในพื้นที่ 19 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 24 ส.ค.64

นางสาวลัดตา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า กรณีรับเงินเยียวยา 5,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน มีนโยบายจะขอเงินเพิ่ม ใน 13 จังหวัดแรก ปิดแล้ว 2 เดือน จะขอเพิ่มให้อีก 1 เดือน เพราะข้อเท็จจริงปิด 2 เดือน รัฐมนตรีแรงงาน ต้องไปของบเพิ่มเพื่อจ่ายให้ครบ 2 เดือน หรืออีกรายละ 5,000 บาท 

 

ส่วน 16 จังหวัด หลังปิด 1 เดือน ก็จะจ่าย 1 เดือนเพราะช่วงแรกประกาศ 10 จังหวัดก่อน ต่อมาก็ประกาศเพิ่มอีก 3 จังหวัด