ผลสำรวจ "นิด้าโพล" ชี้ "ประชาชนบางส่วนประมาท" และ "วัคซีนไม่พอ" ครองอันดับ 1 ร่วม สาเหตุที่โควิดระบาดหนักรอบนี้ ตามมาด้วย "ฉีดวัคซีนล่าช้า" ส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือเรื่องข้อมูลโควิดมากที่สุด คือ แพทย์/นักวิชาการทางการแพทย์ ขณะที่ ศบค.อันดับ 5

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 สิงหาคม 2564  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ทำไมโควิด-19 รอบนี้ระบาดหนัก” โดยเมื่อถามประชาชนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดอย่างมากของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเมืองไทยขณะนี้ พบว่า 5 อันดับแรก ระบุดังนี้

 

อันดับ 1 มี 37.75% ระบุว่า ประชาชนส่วนหนึ่งประมาทในการป้องกัน และประเทศมีวัคซีนไม่เพียงพอ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

 

อันดับ2 มี  36% ระบุว่า การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างช้ามาก

 

อันดับ3 มี 31.43% ระบุว่า ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกัน

 

อันดับ4 มี  25.80% ระบุว่า รัฐบาลไม่ยอมล็อกดาวน์แบบเบ็ดเสร็จ

 

 

 

อันดับ5  มี 21.31% ระบุว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์เดลตา ติดง่ายมาก

 

“วัคซีนไม่พอ” สาเหตุ โควิด-19 รอบนี้ระบาดหนัก

 

เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุดในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พบว่า

 

อันดับ 1 มี 43.91 % ระบุว่า หมอ/นักวิชาการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

 

อันดับ 2 มี 23.36 ระบุว่า สื่อมวลชน

 

อันอับ 3 มี ร้อยละ 23.29 % ระบุว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

 

อันดับ4  มี 16.97 % ระบุว่า หมอ/นักวิชาการทางการแพทย์แผนไทย

 

อันดับ 5 มี 16.51 % ระบุว่า ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

ที่มา : ผลสำรวจนิด้าโพล