ระนอง-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนองประกาศเคอร์ฟิวส์ 21 สิงหาคม 2564 ห้ามประชาชนออกนอกบ้าน 22.00-04.00 น. หลังสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รุนแรง

19 สิงหาคม 2564 ที่จังหวัดระนอง สถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด 19 ในแต่ละวันจังหวัดระนองจากการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนสูงอย่างต่อเนื่อง โดยยอดผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 64 ที่ผ่านมาจากการตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อรวมจำนวน 174 ราย ผู้ป่วยรวม 4,168 ราย เสียชีวิตวันที่ 18 สิงหาคม 64 เพิ่ม 2 ราย รวมจังหวัดระนองมีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 29 ราย แม้ว่าทางหน่วยสาธารณสุขจะพยามเร่งการทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดกลับไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด ยังคงพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งใน 5 อำเภอของจังหวัดระนอง

ผู้ว่าฯ ระนองเตรียมประกาศเคอฟิวส์ 21 ส.ค. นี้
 

ด้านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 โดยที่ประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวได้ประชุมร่วมกันในการแก้ไขปัญหา โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่า จะประกาศเคอร์ฟิวส์ในวันที่ 21 สิงหาคม 64 โดยห้ามประชาชนออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ส่วนร้านค้าสถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ให้ปปิดตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นในการแพร่ระบาด

ผู้ว่าฯ ระนองเตรียมประกาศเคอฟิวส์ 21 ส.ค. นี้

ซึ่งหลังจากทราบข่าวมติที่ประชุมต่างมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายรูปแบบ ว่าไม่ได้แก้ปัญหาการแพร่ระบาด เป็นเพียงการซ้ำเติมประชาชนที่ต้องทำมาหากิน เพราะตอนเกิดแพร่เชื้อใหม่ๆจังหวัดไม่ยอมออกมาตรการใด ๆหรือคนที่มีอำนาจสูงสุดในจังหวัดไม่เคยลงพื้นที่มาดูความเดือดร้อนหรือข้อเท้จจริงของประชาชนชาวระนอง ทำแต่เพียงนั่งประชุมที่ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

ผู้ว่าฯ ระนองเตรียมประกาศเคอฟิวส์ 21 ส.ค. นี้

ผู้ว่าฯ ระนองเตรียมประกาศเคอฟิวส์ 21 ส.ค. นี้ ผู้ว่าฯ ระนองเตรียมประกาศเคอฟิวส์ 21 ส.ค. นี้

ส่วนบรรยากาศตามตลาดสด ตลาดค้าส่งในตัวเมืองระนอง และตลาดสดขนาดกลาง เล็กในอีก 4 อำเภอ ของจังหวัดระนอง บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเงียบเหงาโดยพาะตลาดขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่เทศลบาลเมืองระนอง แม่จะมีการเปิดร้านค้า แต่บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเงียบเหงายผู้ซื้อลดลงเกินกว่าร้อยละ80เปอร์เซ็นต์จากในช่วงสถานตามปกติ ร้านค้าจำนวนมากที่ต้องซื้อสินค้าวันต่อวัน โดยเฉพาสินค้าที่เป้นของสด ต้องทำการปิดร้านจำนวนมาก เพราะแบกภาระไม่ไหวกับการขาดทุน ซื้อสินค้ามาแต่ขายไม่ได้ต้องทิ้งสินค้ามากกว่าที่ขายได้ทุกวัน แต่ยังคงต้องเสียค่าเช่าที่ขายเพราะหวังว่าหากสถานการณืดีขึ้นจะได้กลับมาขายสินค้าอีก 

ผู้ว่าฯ ระนองเตรียมประกาศเคอฟิวส์ 21 ส.ค. นี้

ภาพ/ข่าว...ไพโรจน์ รัตนรัตน์ // ระนอง