นครพนมตั้งกฎเหล็กเรียกผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประชุมด่วน หาแนวทางป้องกันโควิดจากเหตุการณ์คลัสเตอร์รถบรรทุกหวั่นเจอซ้ำสอง

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรนครพนม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเข้า -ส่งออก ผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ร่วมกันหารือถึงแนวทางและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนื่องจากที่ผ่านมาพบมีผู้ติดเชื้อและกลายเป็นคลัสเตอร์รถบรรทุกขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำนวน 24 ราย และทางจังหวัดต้องมีคำสั่งที่ 2002/ 2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564  ปิดบ้านสำราญเหนือ หมู่ที่ 2 และบ้านห้อม หมู่ที่ 11 ตำบลอาจสามารถ เป็นการชั่วคราว เพื่อสืบสวนสอบสวนโรคและควบคุมการแพร่ระบาด 
ตั้งกฎเหล็กเรียกผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประชุมด่วน

ตั้งกฎเหล็กเรียกผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประชุมด่วน

 

ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศรายหนึ่ง มีการใช้เอกสารอันเป็นเท็จที่ได้จากแล็บเฮาส์แห่งหนึ่ง เพื่อยืนยันเกี่ยวกับพนักงานขับรถขนส่งสินค้าและคนประจำรถขนส่งสินค้าที่นำสินค้ามาจากต้นทางซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเพื่อส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองโรคแล้วแต่มีการติดเชื้อ จึงส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มรถบรรทุกและคนในพื้นที่ ซึ่งเบื้องต้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้มีคำสั่งให้สถานประกอบการดังกล่าวหยุดดำเนินการขนส่งสินค้าในทันที และเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการรายอื่นได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วย จึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมหารือแนวทางและวางมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ร่วมกัน
ตั้งกฎเหล็กเรียกผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประชุมด่วน

 

โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกันในมาตรการเบื้องต้น คือก่อนเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดนครพนม พนักงานขับรถขนส่งสินค้าและคนประจำรถขนส่งสินค้าทุกคน จะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัวโควิด - 19 จากจังหวัดต้นทางที่เป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการ หรือจังหวัดต้นทางที่ส่งสินค้า ทั้งนี้ กรณีตรวจโดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ต้องมีผลเป็นลบไม่เกิน 48 ชั่วโมง หรือกรณีตรวจโดยวิธี RT- PCR ต้องให้ผลเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง รวมถึงให้ผู้ประกอบการทุกบริษัทจัดทำแผนและกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพนักงานบริษัท คนขับรถขนส่งสินค้าและบุคคลอื่น ๆ ส่งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมเพื่อรวบรวมส่งให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม โดยหลังจากนี้จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจการดำเนินการตามมาตรตการเป็นระยะ ๆ  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต

ข่าว - ทวี อภิสกุลชาติ ภาพ - พงศ์สุคนธ์ คุณธรรมมงคล