ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอย ณ โรงซ่อมบำรุงรถไฟสถานีกลางบางซื่อ สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้ 400 เตียง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 17 สิงหาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกลาง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร แห่งที่ 3 (Community Isolation : CI) ณ โรงซ่อมบำรุงรถไฟสถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร

ศูนย์พักคอยฯ สถานีกลางบางซื่อ เปิดรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียววันนี้!

กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต สำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกลาง กรุงเทพมหานคร โรงซ่อมบำรุงรถไฟสถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อแห่งใหม่ เพื่อเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ยังไม่มีอาการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 400 เตียง แบ่งเป็นชาย 200 เตียง และ หญิง 200 เตียง พร้อมเปิดให้บริการวันนี้ ศูนย์พักคอยฯ สถานีกลางบางซื่อ เปิดรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียววันนี้!

มีโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ศูนย์พักคอยฯ สถานีกลางบางซื่อ เปิดรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียววันนี้!

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด