ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดตัวนวัตกรรมที่ครอบเตียงความดันลบ แก้ปัญหาผู้ป่วยโควิด 19 ที่อาการหนักไม่มีเตียงรักษา พร้อมส่งมอบองค์ความรู้ให้กับทุกสถานบันที่สนใจ พร้อมติดตั้งห้องความดันบวกให้หมอ-พยาบาล ปลอดภัยจากโควิด 19 ระหว่างการรักษาด้วย

17 สิงหาคม 2564 อาจารย์  ว่าที่ ร.อ.สุนทร  อนุภาพไพรบูรณ์  อ.ธวัชชัย  สิมมา อ.เขมวัตร อินทรวิเศษ  อ.เอกราช  ไชยเพีย  อ.บรรลุ เพียชิน และ อ.สุบรร ผลกะสิน  จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้ร่วมกันออกแบบนวัตกรรมที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19   เพื่อลดภาระงานให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงาน ดูแลผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย  โดยได้คิดค้นนวัตกรรม 2 รูปแบบ คือ ที่ครอบเตียงความดันลบ สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการหนัก แต่ต้องรอเตียงในการรักษา  และกล่องความดันบวก เพื่อนำไปติดตั้งในห้องทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค

มทร.เปิดตัวนวัตกรรมที่ครอบเตียงความดันลบแก้ปัญหาผู้ป่วยโควิดรอเตียง
    

 ว่าที่ ร.อ.สุนทร  กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นทุกจังหวัด ทำให้มีปัญหาเรื่องเตียงรักษาที่มีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย  ทำให้ผู้ป่วยต้องมานอนรอเตียงห้องความดันลบ     เมื่อทราบข้อมูลปัญหาจึงได้นำมาออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่กำลังรอเตียง   จึงออกแบบที่ครอบเตียงความดันลบ  เหมือนเป็นห้องจำลองห้องความดันลบ เพื่อให้แพทย์ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยได้นำไปใช้  สามารถแก้ปัญหาระหว่างที่ผู้ป่วยโควิดรอเตียงรักษาได้  นอกจากนี้ยังพบว่าบุคลากรทางการแพทย์หน้าด่าน ทำต้องดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีความกังวลเรื่องการถ่ายเทอากาศ ระหว่างห้องทำงานกับห้องความดันลบ ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากนอนรักษาตัวอยู่  กังวลว่าอากาศจากห้องความดันลบจะเข้ามาปะปนในห้องทำงานของแพทย์-พยาบาล จึงได้ออกแบบกล่องความดันบวก 1 กล่อง เพื่อนำไปติดตั้งในห้องทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิต  เตรียมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเชียงยืน จ.มหาสารคาม จำนวน 3 ชุด  

มทร.เปิดตัวนวัตกรรมที่ครอบเตียงความดันลบแก้ปัญหาผู้ป่วยโควิดรอเตียง
     

“นวัตกรรมทั้งหมดนี้อาจารย์ทุกคนช่วยกันออกแบบ เพื่อให้แพทย์ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการรักษาผู้ป่วย  และดูแลตัวเอง  การออกแบบรวมทั้งการผลิต ติดตั้งนี้ อาจารย์ทุกคนเน้นเรื่องประโยชน์การใช้งาน  เน้นความเรียบง่าย ใช้งานได้จริง วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในจังหวัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย เหมาะกับการใช้งานในทุกพื้นที่ ขึ้นกับความต้องการของแพทย์    จากการติดตามสถานการณ์การระบาด พบผู้ป่วยโควิด 19 ทุกจังหวัด และมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น   ซึ่งหากองค์ความรู้นี้อยู่แค่ในมหาวิทยาลัยก็คงแก้ปัญหาไม่ทัน  อาจารย์ทุกคนจึงมีแนวคิดเหมือนกันว่า ต้องการถ่ายทอดนวัตกรรมให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีความรู้ทางด้านช่าง   โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทุกจังหวัด  ได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้    นำไปแก้ไขปัญหาในทุกจังหวัด    หากสถาบันการศึกษา  หรือชุมชนใดสนใจ  สามารถติดต่อได้ที่    ฝ่ายประชาสัมพันธ์  หรือโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข 081-9 5 4-  5  7 8 2 อาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะให้คำแนะนำ”ว่าที่ ร.อ.สุนทร  กล่าว

ข่าว-กวินทรา  ใจซื่อ

มทร.เปิดตัวนวัตกรรมที่ครอบเตียงความดันลบแก้ปัญหาผู้ป่วยโควิดรอเตียง