ธ.ออมสินอาสาช่วยงาน สปสช. ตั้งทีม "ไรเดอร์ออมสินห่วงใย" จัดส่งยา "ฟาวิพิราเวียร์" และเวชภัณฑ์ดูแลให้ผู้ป่วยโควิด "กลุ่มสีเขียว" หลังประสบปัญหาการจัดส่ง

วันที่ 17 สิงหาคม นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยว่า ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน ยังมีผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งที่อยู่ระหว่างรอการลงทะเบียนกับหน่วยบริการทำให้ยังไม่ได้รับการดูแล หากมีการอาการขยับสู่กลุ่มอาการสีเหลืองและสีแดง และโทรมาที่สายด่วน สปสช. 1330 เมื่อเจ้าหน้าที่ประเมินอาการตามเกณฑ์และจะจัดยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ติดเชื้อโดยเร็ว ผ่านมาใช้วิธีส่งยาให้ผู้ติดเชื้อหลายรูปแบบ อาทิ ส่งพัสดุไปรษณีย์ ส่งยาผ่านหน่วยงานต่างๆ หรือมีผู้มารับยาเพื่อส่งต่อให้กับผู้ติดเชื้อ เป็นต้น บางครั้งเกิดความล่าช้าและไม่สะดวกกับผู้ติดเชื้อที่รอรับยา จากช่องว่างนี้ สปสช. ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินจัดส่งไรเดอร์มาร่วมบริการส่งยาให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ติดเชื้อได้รับยารักษาโดยสะดวกและรวดเร็วขึ้น ช่วยยับยั้งภาวะรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตได้ ออมสินอาสาช่วย“ไรเดอร์ออมสินห่วงใย”ส่งยาฟาวิฯ ออมสินอาสาช่วย“ไรเดอร์ออมสินห่วงใย”ส่งยาฟาวิฯ

นายวิทัย รัตนากร ผอ.ธนาคารออมสิน ระบุว่า ธนาคารขออาสาช่วยงาน สปสช. ตั้งทีม "ไรเดอร์ออมสินห่วงใย" ทำหน้าที่จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ติดเชื้อในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ได้รับยารักษาเร็วขึ้น ผู้ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ หรือประสงค์ส่งต่อความช่วยเหลือร่วมกับธนาคารออมสิน สามารถกดไลค์/ติดตาม facebook “เพจออมสินห่วงใย” เพื่อแจ้งความประสงค์ ได้ตลอด 24 ชม. ออมสินอาสาช่วย“ไรเดอร์ออมสินห่วงใย”ส่งยาฟาวิฯ