ระนอง - สสจ.ระนอง ตรวจเชิงรุกผู้ต้องขังเรือนจำระนอง ตั้งแต่วันที่ 13-15 สิงหาคม ที่ผ่านมา พบผู้ต้องขังติดเชื้อแล้ว 768 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวไม่มีอาการ

16 สิงหาคม 2564 สสจ.ระนอง สรุปผลตรวจเชิงรุกผู้ต้องขังเรือนจำระนอง พบผลบวกเพิ่มอีก 536 ราย รวมทั้งหมดพบเชื้อ 768 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.38 นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวถึงปฏิบัติการตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด–19 ในเรือนจำจังหวัดระนอง หลังจากได้รับรายงานว่าพบผู้ต้องขังมีอาการคล้ายหวัดประมาณ 40 ราย ได้ส่งทีมตรวจค้นหาเชิงรุก 2 ทีม เข้าดำเนินการดังนี้

สแกนเรือนจำระนองผู้ต้องขังติดเชื้อแล้ว 768 คน

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ตรวจ Rapid Antigen Test จำนวน 30 ราย ผลบวก 25 ราย (คนไทย)
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ตรวจ Antigen Test Kit จำนวน 640 ราย ผลบวก 207 ราย (คนไทย จำนวน 562 ราย ผลบวก 183 รายชาวเมียนมา จำนวน 78 ราย ผลบวก 24 ราย)
วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ตรวจ Antigen Test Kit จำนวน 986 ราย ผลบวก 536 ราย (คนไทย จำนวน 847 ราย ผลบวก 458 ราย ชาวเมียนมา จำนวน 139 ราย ผลบวก 78 ราย)
สแกนเรือนจำระนองผู้ต้องขังติดเชื้อแล้ว 768 คน สแกนเรือนจำระนองผู้ต้องขังติดเชื้อแล้ว 768 คน

สแกนเรือนจำระนองผู้ต้องขังติดเชื้อแล้ว 768 คน

รวมตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 1,656 ราย ผลบวก 768 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.38 (คนไทย จำนวน 1,439 ราย ผลบวก 666 ราย เมียนมา จำนวน 217 ราย ผลบวก 102 ราย) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการใดๆ มีกลุ่มสีเหลืองที่มีอาการเพียงเล็กน้อย มีไข้ต่ำๆ ไอ เจ็บคอเล็กน้อย จำนวน 39 ราย (คนไทย 37 ราย ชาวเมียนมา 2 ราย) ได้ดำเนินการแยกผู้ติดเชื้อมารักษาที่โรงพยาบาลสนามของเรือนจำ ซึ่งในกลุ่มสีเขียวจะมีแนวทางรักษาด้วยยาฟ้าทะลายโจร พร้อมทั้งสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ ให้กับกลุ่มที่มีอาการไข้ไอ มีน้ำมูก มีการติดตามอุณหภูมิ และติดตามวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เพื่อประเมินอาการเป็นระยะ ๆ

สแกนเรือนจำระนองผู้ต้องขังติดเชื้อแล้ว 768 คน

ภาพ/ข่าว..บุญเลื่อน พรหมประทานกุล / ระนอง