บริษัท สยามเนสท์ 2022 จำกัดผู้ชนะประมูลรังนกจังหวัดพัทลุง ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอเข้าร่วมเฝ้าระวังรังนก หวั่นมีการขโมยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการเซ็นต์สัญญา ชี้ทำให้ลูกนกทั้งหมดตายกระทบต่อประชากรนกในอนาคต เพิ่มเงินประกันซองอีก 10 ล้านบาท

14 สิงหาคม 2564 หลังจากที่บริษัท สยามเนสท์ 2022 จำกัด ผู้ยื่นซองเสนอราคาประมูลรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุงสูงสุดที่ 400 ล้านบาท เพิ่มจากราคากลางที่ 360 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุดทาง บริษัท สยามเนสท์ 2022 จำกัดได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เพื่อขอเข้าร่วมเฝ้าระวังเกาะรังนก ซึ่งปัจจุบันทางจังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเฝ้ามาตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 หลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน โดยรายละเอียดในหนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่า  ด้วย บริษัท สยามเนสท์  2022 จำกัด  เป็นผู้ชนะการประมูลราคาอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุงในครั้งนี้ มีความประสงค์ขอเข้าร่วมมือกับกำลังเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังรังนกอีแอ่นในช่วงว่างเว้นจากการสัมปทาน ก่อนที่บริษัทฯจะเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นการช่วยเหลือ เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของจังหวัดพัทลุง ผลประโยชน์ของประเทศชาติและของบริษัทฯส่วนหนึ่ง

“บ.สยามเนสท์” ขอร่วมเฝ้ารังนกระหว่างรอเซ็นต์สัญญาหวั่นถูกขโมย
 

  อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมมือในครั้งนี้นั้น บริษัทฯได้นำเงินหลักประกันซอง พร้อมวางมาวางในวันนี้เพิ่มจากของเดิม 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)  เป็น 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันยืนยันเจตนาและความบริสุทธิ์ใจของบริษัทฯ ที่จะกระทำเพื่อผลประโยชน์ของชาวจังหวัดพัทลุง เพราะหากเนิ่นนานไป จะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง   ไม่อาจแก้ไขได้และเพื่อเป็นหลักประกันยืนยันว่าบริษัทฯจะเข้าทำสัญญาสัมปทานอย่างแน่นอน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญ ขอได้โปรดมีคำสั่งอนุญาตในวันนี้ด้วย

“บ.สยามเนสท์” ขอร่วมเฝ้ารังนกระหว่างรอเซ็นต์สัญญาหวั่นถูกขโมย

นางสาวณัฐสรา การชำนาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเนสท์  2022 จำกัด  กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ลงไปเฝ้าระวังอยู่แล้วก็ตาม แต่เราอยากจะขอเข้าร่วมเฝ้าด้วย ร่วมกันดูแลอีกทางหนึ่ง โดยเราเองมีเงินค้ำประกันซองอยู่แล้ว 10 ล้านบาท  แต่เราจะให้เพิ่มอีก 10 ล้านบาท รวมเป็น 20 ล้านบาท เพื่อรับรองว่าเราจะทำสัญญาแน่นอน

           “สิ่งที่เราเป็นห่วงในขณะนี้ก็คือในช่วงที่ปลอดสัญญา ที่ยังไม่มีการทำสัญญา ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำสัญญาภายในวันไหน หากปล่อยให้เวลาเนิ่นนานออกไปอีก 5-10 วันจะทำให้มีการขโมยรังนกเกิดขึ้น”

“บ.สยามเนสท์” ขอร่วมเฝ้ารังนกระหว่างรอเซ็นต์สัญญาหวั่นถูกขโมย
 

  นางสาวณัฐสรา กล่าวและว่า การขโมยรังนกหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัททำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  ขอให้มีการตรวจสอบการขโมยรังนกและที่สำคัญในช่วงที่ปลอดสัญญาสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดก็คือลูกนกที่ยังอยู่ในรัง ยังไม่สามารถบินได้ ถ้าปล่อยให้มีการขโมยรังนกเกิดขึ้นในช่วงนี้จะทำให้ลูกนกที่ยังเล็กตาย ฉะนั้นถ้ามีการขโมยรังนกเกิดขึ้นในช่วงนี้ระหว่างที่บริษัทฯรอการทำสัญญากับจังหวัดได้ อาจจะทำให้ลูกนกทั้งหมดตาย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรในปีนี้หายไปทั้งหมด

“บ.สยามเนสท์” ขอร่วมเฝ้ารังนกระหว่างรอเซ็นต์สัญญาหวั่นถูกขโมย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเนสท์  2022 จำกัด  ยังกล่าวอีกว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ก่อนที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทางบริษัทฯได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอเว้นการจัดเก็บรังนกในครั้งที่ 2 ซึ่งมูลค่าประมาณ 30-40 ล้านบาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์นกอีแอ่นให้เพิ่มประชากรนกให้มากทวีคูณ ตามนโยบายของจังหวัด

เนื่องจากสภาพอากาศธรรมชาติเปลี่ยนแปลง ทำให้นักมีการทำรังล่าช้ากว่ากำหนด ถึงแม้จะเป็นช่วงเก็บรังนกครั้งที่ 2 แต่ก็เป็นเวลาที่แม่นกจะต้องวางไข่ หากฝ่าฝืนเก็บรังนกจะส่งผลกระทบต่อการสงวนคุ้มครองและบำรุงพันธุ์นกอีแอ่นและอาจเป็นสาเหตุทำให้นกละถิ่นฐานไม่กลับมาทำรังในปีถัดไป

“บ.สยามเนสท์” ขอร่วมเฝ้ารังนกระหว่างรอเซ็นต์สัญญาหวั่นถูกขโมย

ข่าวโดย...สมชาย  สามารถ